Барилгын акустик

Барилгын акустик нь барилгын физик тухайлбал акустик байшингийн дотоод орон зай ба гадаад ертөнц хоёрын хоорондох дуу чимээний тархалт уг байгууламжид нөлөөлөх нөлөөллийг судалдаг салбар юм.

Судалгааны чиглэлЗасварлах

Барилгын акустик нь ихэвчлэн агаар дахь дуу чимээний тархалт ба барилгын хэсгүүдэд обьектоор дамжих дуу чимээний тархалтыг судалдаг.

Уламжлалт судалгааны чиглэлүүд болох дуу чимээ тусгаарлалт ба шалны дуу тусгаарлалтаас гадна хатуу бид тархах дууны салбар барилгын акустикт чухал үүрэг гүйцэтгэх болжээ.

Тархах механизмЗасварлах

ТүүхЗасварлах

Германы барилгын физикийн салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулсан эрдэмтэд нь: Karl Gösele, Lothar Cremer, Manfred Heckl, Peter Lutz, Wolfgang Fasold.

Мөн үзэхЗасварлах

Гадаад холболтЗасварлах