Барилгын аргачлал

Барилгын аргачлал нь ерөнхийдөө барилгын хийц элемэнтүүдийн тогтсон дэс дараалал юм.

Хаалганы савагдахгүй хаагдах хэсэглэл
Заарбрюкэн хотын харагдах байдал

ХэрэглээЗасварлах

Механик инженерчлэлЗасварлах

Нийлмэл хийцтэй ба хөнгөн барилгад материалуудын олон шинж чанаруудыг (жишээлбэл: нягт, бат бөх) хослуулан барина. Сэндвич хийцийг завсар хөнгөн хуванцар мэт материалтай хослуулан үйлдвэрлэнэ.

Барилгын салбарЗасварлах

Барилгын салбарт дараах аргачлалуудыг хэрэглэнэ:

Хот төлөвлөлтЗасварлах

Хот төлөвлөлтөнд эзэмшил газрын хил хязгаараас хамааран барилгыг байржуулах аргачлалыг ойлгоно. Олон нийтийн барилгын хууль эрх зүйн үүднээс доорх байдлаар 3 ангилна:

Мөн үзэхЗасварлах