Барилгын хийц

Барилгын хийц гэдэг нь барилга ба байшингийн хийц бүтээц юм. Барилгын инженерийн салбар болон архитектурын сургалтанд барилгын хийцийн хичээл орно.

Карлсрухэ хотын ойн стадионы хийц
Тагт нь барилгын нэг хийц элемэнт
Цонх нь барилгын хийцийн элемэнт болох нь
Металл хийцийн хэсэглэл
Барилгын фасадны өөр шийдлүүд

Барилгын хийц нь техникийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн дүрэм ба журмуудын дагуу хийгдэнэ.

Барилгын хийцэд хамааралтай салбарууд нь барилгын материалыг судлах барилгын хими, барилгын физик, барилгын биологи ба барилгын материал судлал юм. Мөн механик үзэгдлүүдийг судалдаг статиктай холбоотой.

АнгилалЗасварлах

Барилгын хийцийг нарийвчлан ангилах боломжгүй ба дараах байдлаар ангилна:

Барилгын хэсэглэлүүдээр ньЗасварлах

Материалаар ньЗасварлах

Барих аргаар ньЗасварлах

Барилгын технологиор ньЗасварлах

Үе шатаар ньЗасварлах

Мөн үзэхЗасварлах

Нэмж уншихЗасварлах