Барилгын даацын хийц төлөвлөгч

Барилгын даацын хийц төлөвлөгч нь байшин болон инженерийн байгууламжуудын даацын хийцийг санхүү болон гоо зүйг харгалзсан төлөвлөн, тэдгээрийн барилгын статикийн тооцоог хийнэ. Тэрээр барилгын журмын дагуу техникийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн загварын дагуу бат бөхийн баталгааг гаргадаг. Мөн дулаан техникийн тооцоог хийн, гал тэсвэрлэлтийн баталгаажуулалтийг гүйцэтгэж болно.

Английн инженер Isambard Kingdom Brunel Great Eastern хэмээх өөрийн зохион бүтээсэн аварга хөлөг онгоцныхоо өмнө тамхи татаж байгаа нь. Фото: Robert Howlett

Ер нь барилгын даацын хийцийн төлөвлөгч нь барилгын инженер байдаг. Архитектурын сургалтанд мөн даацын хийцийн төлөвлөлтийн үндсийг заана. Барилгын техникийн сжргалтанд мөн статикийн үндсийг заадаг.

Нэмж уншихEdit

Гадаад холбоосEdit