Геотехник нь барилга инженерийн салбаруудын нэг хэсэг ба газар шорооны ажил, хөрсний механик, уул уурхайн барилга, усны ба зам тээврийн байгууламж гэсэн чиглэлүүдээр судална.

Геосинтетик бүтээгдэхүүнүүд

Алдартай геотехникчидЗасварлах

Дараах хүмүүс геотехникийн салбарт үнэтэй хувь нэмрээ оруулжээ:

Мөн үзэхЗасварлах