Өндөр барилга гэж дийлэнх хэсэг нь газар дээр байрлах барилгын төлөвлөлт ба бүтээн байгуулалтыг хамарсан барилгын салбарын нэг хэсгийг хэлнэ. Жишээ нь: байшин, орон сууц, цамхаг.

2005 онд баригдсан Кёльн дахь архитектор Ренцо Пиано- ын бүтээл.

Төлөвлөлтийн төрөл Засварлах

 
Кoттбус хотын соёлын төв

Өндөр барилгын төлөвлөлтийг нь дараах төрлүүдэд ангилна:

Төлөвлөлтөд оролцогчид Засварлах

 
Төмөр бетон араг ясан барилга

Барилга байгууламж төлөвлөлтөд оролцогчдыг 5 бүлэгт хувааж болно:

Өндөр барилгын салбарууд Засварлах

 
Модон араг ясан хийцтэй сууц

Хийцийн төрлүүд Засварлах

Өндөр барилгуудыг хийцийн төрлөөр нь дараах байдлаар ангилна:

Өндөр барилгад хэрэглэгддэг материалууд Засварлах

Өндөр барилгыг ашиглах материалуудаар нь доорх байдлаар ангилна:

Нэмж унших Засварлах

  • Fritz Berner, Bernd Kochendörfer, Rainer Schach: Grundlagen der Baubetriebslehre. Band 1: Baubetriebswirtschaft In: Fritz Berner, Bernd Kochendörfer (Hrsg.): Leitfaden des Baubetriebs und der Bauwirtschaft B.G. Teubner Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-519-00385-4
  • Hans Sommer: Projektmanagement im Hochbau, Springer-Verlag, 1994, ISBN 3-540-57422-0