Сүхбаатар (худам монголоор Сүхбаатар мб.PNG - sükebaɣatur, сүхэбагатур; «сүх» «баатар» гэсэн хоёр үгний нийлэмж) —

Салаа утгын анхдагч байж болох:

Газар нутагЗасварлах

ХүмүүсЗасварлах

Мөн үзэхЗасварлах

Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.