Сүхбаатар (салаа утга)

Сүхбаатар (монгол бичгээр - sükebaɣatur, сүхэбагатур; «сүх» «баатар» гэсэн хоёр үгний нийлэмж) —

Салаа утгын анхдагч байж болох:

Газар нутаг

засварлах

Мөн үзэх

засварлах
 
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.