Ваймарын Бүгд Найрамдах Улс

Ваймарын Бүгд Найрамдах Улс (герм. Weimarer Republik) бол 1919 онд Германы Эзэнт Гүрэн-ий дараа байгуулагдсан парламентын ардчилсан засаглалтай холбооны бүгд найрамдах улс юм. Ваймар нь энэхүү бүгд найрамдах улсыг байгуулах үндсэн хуулийн чуулган болсон хотын нэр юм.