Албан ёсны хэл бол тодорхой улс буюу газар нутагт хуульчлан хэрэглэгддэг хэл юм. Энэ нь ерөнхийдөө тухайн улсын голлох үндэстний хэл нь байдаг.


Дэлгэрүүлж үзэх Засварлах

Цахим холбоос Засварлах

 
Wiktionary
Wiktionary: Албан ёсны хэл – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу