Хятадын нутаг дахь төрт улсуудын оны цолын жагсаалт

БНХАУ-ын хуучин газар нутагт оршиж байсан улс гүрнүүд хаант төрийн цаг хугацаа, жилийг хэмжих нэг арга бол оны цол хэрэглэх явдал юм. Энэ нь тухайн улсад шинэ эзэн хаан тодорсны дараа хуучин хааны оны цол буюу тунхаг нэрийг халж, өөрийн шинэ оны цолыг хэрэглэж байсан. Жишээлбэл: Манжийн Чин улсын Канши (康熙; монголоор Энх-Амгалан)-гийн он нь 61 жил үргэжилсэн бөгөөд энэ нь 1662-1722 онтой дүйцнэ. Ингэхдээ хаврын эхэн сарын шинийн нэгний өдрөөс эхлэн тоолж, дараагийн хааны оны цолыг зарлах хүртэл хэрэглэх эсвэл хэрэв тухайн эзэн хаанд оны цолоо өөрчлөх шаардлага гарсан бол оны цолоо өөрчлөх болсон шалтгааныг дурдсан зарлиг гаргаж дахин шинэ оны цол хэрэглэх тохиолдол түгээмэл байсан. Хятадын төрт ёсны түүх хэдийгээр 5000 жилээр тоологддог ч, оны цол хэрэглэх болсон үе нь Барууун Хань улсын үе буюу МЭӨ III зуун-1945 он хүртэл хэрэглэж байсан.

Баруун Хань улс засварлах

Хань Уди (汉武帝)(МЭӨ 141—87 оны 2 сар)

 • Жиэнянь (建元) (МЭӨ140—МЭӨ135), 6 он
 • Юаньгуан (元光) (МЭӨ134—129), 6 он
 • Юаньшуо (元朔) (МЭӨ128—123), 6 он
 • Юаньшоу (元狩) (МЭӨ122—117), 6 он
 • Юаньдин (元鼎) (МЭӨ116—111) 6 он
 • Юаньфөн (元封) (110—105), 6 он
 • Тайчү (太初) (104—101), 4 он
 • Тяньхань (天汉) (100—97), 4 он
 • Тайши (太始) (96—93), 4 он
 • Жөнхө (征和) (92—89), 4 он
 • Хоуюань (後元) (88—87), 2 он

Хань Жаоди (汉昭帝)(МЭӨ87—МЭӨ74 оны 4 сар)

 • Шиюань (始元) (86—80), 7 он
 • Юаньфөн (元凤) (80—75), 6 он
 • Юаньпин (元平 (75-74), 1 он 7 сар

Хань Сюаньди (汉宣帝)(МЭӨ74—МЭӨ49)

 • Бэньши (本始) (73—70), 4
 • Дижиэ (地节) (69—66), 4 он
 • Юанькан (元康) (65—61оны 2 сар), 4 он 2 сар
 • Шэнфу (神爵) (61 оны 3сар—58), 4 он
 • Уфөн (五凤) (57—54), 4 он
 • Ганьлү (甘露) (53—50), 4 он
 • Хуанлун (黄龙) (49-48), 1 он

Хань Юаньди (汉元帝)(МЭӨ48—33)

 • Чүянь (初元) (48—44) 5
 • Юнгуан (永光) (43—39) 5
 • Жиэньжао (建昭) (38—34)
 • Жиннин (竟宁) (34-33)

Хань Чэнди (汉成帝)(МЭӨ33—7)

 • Жиэньши (建始) (32—28 оны 2 сар), 4 он 2 сар
 • Хөпин (河平) (28—25)
 • Яншуо (阳朔) (24—21)
 • Хунжя (鸿嘉) (20—17)
 • Юнши (永始) (16—13)
 • Юаньян (元延) (12—9)
 • Сүйхө (绥和) (8—7)

Хань Айди (汉哀帝)(МЭӨ7—1)

 • Жиэньпин (建平) (6—3)
 • Тайчүюаньфу (太初元将) (5 оны 6-8 сар), 3 сар
 • Юаньшоу (元寿) (2—1)

Хань Пинди (汉平帝)(МЭ1— МЭ5)

 • Юаньши (元始) (1—5)

Хань Шаоди 漢少帝(МЭ6—8)

 • Жиүшө (居摄) (6—8 оны 11 сар)
 • Чүши (初始) (8 оны 11 сар), Хань улс мөхөв.

Шинь улс (新朝) засварлах

Ван Ман (王莽)(9—23)

 • Шижиэньгүо (始建国) (9—13)
 • Тяньфөн (天凤) (14—19)
 • Дихуан (地皇) (20—23)

Гэньши (更始) засварлах

Хань Гэньшиди (汉更始帝) (23-25)

 • Гэньши (更始) (23-25)

Зүүн Хань улс засварлах

Хань Гуан Уди (汉光武帝)(25—57)

 • Жиэнь У (建武) (25—56), 32 он
 • Жиэньу жунюань (建武中元) (56—57)
 • Хань Минди (汉明帝)(57—75)
 • Юнпин (永平) 58—75, 18 он

Хань Жанди (汉章帝) 75—88, 14 он

 • Жяньчү (建初) 76—84, 9 он
 • Юаньхө (元和) 84—87 оны 7 сар, 4 он
 • Жанхө (章和) 87—88, 2 он

Хань Хөди (汉和帝)(88—105)

 • Юнюань (永元) 89—105, 17
 • Юаньшин (元兴) 105, 9 сар

Хань Шанди (汉殇帝)(106)

 • Яньпин (延平) 106, 1 он

Хань Аньди (汉安帝)(106—125)

 • Юнчү (永初) 107—113 7
 • Юаньчү (元初) 114—120 7
 • Юннин (永宁) 120—121 2
 • Жяньгуан (建光) 121—122 2
 • Яньгуан (延光) 122—125 4

Хань Шүньди (汉顺帝)(125—144)

 • Юнжянь (永建) (126—132)
 • Янтай (阳嘉) (132—135)
 • Юнхө (永和) 136—141
 • Ханьань (汉安) 142—144
 • Жянькан (建康) 144-144 9 сар

Хань Чунди (汉冲帝)(144—145)

 • Юнтай (永憙) 145

Хань Жиди (汉质帝)(145—146)

 • Бэнь Чү (本初) 146

Хань Хуаньди (汉桓帝)(147—167)

 • Жяньхө (建和) 147—149
 • Хөпин (和平) 150 -150
 • Юаньжя (元嘉) 151—153
 • Юншин (永兴) 153—154
 • Юншоу (永寿) 155—158
 • Янши (延熹) 158—167
 • Юнкан (永康) 167 оны 6-12 сар, 6 сар

Хань Линди (汉灵帝)(168—189)

 • Жяньнин (建宁) 168—172
 • Шипин (熹平) 172—178
 • Гуанхө (光和) 178—184
 • Жунпин (中平) 184—189 оны 3 сар, 6 он

Хань Шаоди (汉少帝)(189—189)

 • Гуанши (光熹) 189 оны 4-8 сар, 5 сар
 • Жаонин (昭宁) 189 оны 8—9 сар, 2 сар

Хань Шяньди (汉献帝)(189—220)

 • Юнхань (永汉) 189оны 9—12 сар, 4 сар
 • Жунпин (中平) 189 оны 12 сар, 1 сар
 • Чүпин (初平) 190—193
 • Шинпин (兴平) 194—195, 2 он
 • Жяньань (建安) 196—220 оны 2 сар, 25 он
 • Янкан (延康) 220 оны 3-11 сар, 7 сар

3 улсын үе (220-280) засварлах

Цао Вэй улс (220-265) засварлах

Цао Пи хаан (曹丕) (220-226)

 • Хуанчү (黄初) 220-226, 7 он

Цао Руй хаан (曹叡) (226-239)

 • Тайхө (太和) 227-233 он, 7 он
 • Чинлун (青龙) 233 оны 2 сар-237 оны 2 сар хүртэл, 5 он
 • Жинчү (景初) 237 оны 3 сар - 239 он, 3 он

Цао Фан хаан (曹芳) (239-254)

 • Жөнши (正始) 240-249 оны 4 сар, 10 он
 • Жяпин (嘉平) 249 оны 4 сар-254 оны 10 сар, 6 он

Цао Мао хаан (曹髦) (254-260)

 • Жөнюань (正元) 254 оны 10 сар-256 оны 5 сар, 3 он
 • Ганьлү (甘露) 256 оны 6 сар-260 оны 5 сар, 5 он

Цао Хуань (曹奂) (260-265)

 • Жинюань (景元) 260 оны 6 сар- 264 оны 5 сар, 5 он
 • Шяньши (咸熙) 264 оны 5 сар-265, 2 он

Шу Хань улс (221-263) засварлах

Лю Бэй хаан (刘备) (221-223)

 • Жан У (章武), (221-223)

Лю Чан хаан (刘禅) (223-263)

 • Жяньшин (建兴) 223 оны 5 сар-237 он, 15 он
 • Яньши (延熙) 238—257 он, 20 он
 • Жиняао (景耀) 258—263 оны 7 сар, 6 он
 • Яньшин (炎兴) 263 оны 8 сар-11 сар хүртэл, 5 сар гаруй

Зүүн У улс (229-280) засварлах

Сүнь Чуань хаан (孙权)(229—252)

 • Хуан У (黄武) 222—229, 8 он
 • Хуанлун (黄龙) 229 он-231 он, 3 он
 • Жяхө (嘉禾) 232-238 оны 8 сар, 7 он
 • Чи-у (赤烏) 238 оны 8 сар-251 оны 4 сар, 14 он
 • Тайюань (太元) 251 оны 5 сар-252 оны 1 сар, 2 он
 • Шэнфөн (神凤) 252 оны 2 сар-4 сар, 3 сар гаруй

Сүнь Лян хаан (孫亮) (252-258)

 • Жяньшин (建興) 252-253, 2 он
 • Уфөн (五鳳) 254-256 оны 10 сар, 3 он
 • Тайпин (太平) 256 оны 10 сар-258 оны 10 сар, 3 он

Сүнь Шю хаан (孫休) (258-264)

 • Юнань (永安) 258-264 оны 6 сар, 7 он

Сүнь Хао хаан (孙皓) (264-280)

Юаньшин (元兴) 264 оны 7 сар-265 оны3 сар, 2 он

Ганьлү (甘露) 265 оны 4 сар-266 оны 7 сар, 2 он

Баодин (宝鼎) 266 оны 8 сар-269 оны 9 сар, 4 он

Жяньхөн (建衡) 269 оны 10 сар-271 он, 3 он

Фөнхуан (凤凰) 272-274 он, 3 он

Тяньцө (天册) 275-276 оны 6 сар, 2 он

Тяньши (天玺) 276 оны 7 сар- 12 сар, 6 сар гаруй

Тяньжи (天纪) 277—280 оны 3 сар, 4 он

Жинь улсын үе (晉朝) (265-420) засварлах

Баруун Жинь улс (西晉) (265-317) засварлах

Жинь Уди (晋武帝)(266—290)

 • Тайши (泰始) 265 оны 12 сар—274, 10 он
 • Шяньнин (咸寧) 275-280 оны 4 сар, 6 он
 • Тайкан (太康) 280 оны 4 сар-289 он, 10 он
 • Тайши (太熙) 290 оны 1 сар-4 сар, 4 сар гаруй

Жинь Хуйди (晉惠帝) (290-306)

 • Юнши (永熙) 290 оны 4 сар-12 сар, 9 сар хэрэглэсэн
 • Юнпин (永平) 291 оны 1 сар-3 сар хүртэл, 3 сар
 • Юанькан (元康) 291 оны 3 сар-299 он, 9 он
 • Юнкан (永康) 300-301 оны 4 сар, 2 он
 • Юннин (永宁) 301 оны 4 сар-302 оны 11 сар, 2 он
 • Тай-ань (太安) 302 оны 12 сар-303 он, 2 он
 • Юнань (永安) 304оны 1—7, 11 сар, 8 сар гаруй хэрэглэсэн. 7 сард Жянь У гэх оны цолыг хэрэглэх зарлиг буулгасан, Гэтэл 11 сараас өмнөх оны цолоо дахин хэрэглэх болсон тул дундаа завсартай 8 сар хэрэглэжээ.
 • Жянь У (建武) 304 оны 7-11 сар, 5 сар гаруй
 • Юншин (永兴) 304 оны 12 сар-306 оны 6 сар, 3 он
 • Гуанши (光熙) 306 оны 6 сар-12 сар, 7 сар хэрэглэсэн.

Жинь Хуайди (晋怀帝) (306-313)

 • Юнжя (永嘉) 307-313 оны 4 сар, 7 он

Жинь Миньди (晋愍帝) (313-316)

 • Жяньшин (建兴) 313 оны 4 сар-317 оны 3 сар, 5 он

Зүүн Жинь улс (東晉) (317-420) засварлах

Жинь Юаньди (晉元帝) (318-322)

 • Жянь У (建武) 317 оны 3 сар-318 оны 3 сар, 2 он
 • Дашин (大兴) 318 оны 3 сар-321 он, 4 он. Заримдаа Тайшин (太兴) гэж бичдэг байжээ.
 • Юнчан (永昌) 322-323 оны 2 сар, 2 он

Жинь Минди (晉明帝) (322-325)

 • Тайнин (太宁) 323 оны 3 сар-326 оны 1 сар, 4 он

Жинь Чэньди (晉成帝) (325-342)

 • Шяньхө (咸和) 326 оны 2 сар-334 он, 9 он
 • Шянькан (咸康) 335-342, 8 он

Жинь Канди (晉康帝) (342-344)

 • Жяньюань (建元) 343-344 он, 2 он

Жинь Мүди (晉穆帝) (344-361)

 • Юнхө (永和) 345-356, 12 он
 • Шэнпин (升平) 357-361, 5 он

Жинь Айди (晉哀帝) (361-365)

 • Лунхө (隆和) 362-363 оны 2 сар, 2 он
 • Шиннин (兴宁) 363 оны 2 сар-365 он, 3 он

Жинь Фэйди (晉廢帝) (365-371)

 • Тайхө (太和) 366-371 оны 11 сар, 6 он

Жинь Жяньвэньди (晉簡文帝) (371-372)

 • Шяньань (咸安) 371 оны 11 сар-372 он, 2 он

Жинь Сяо Уди (晋孝武帝) (372-396)

 • Нинкан (宁康) 373-375, 3 он; Вэй улсын сударт Каннин (康宁) гэж тэмдэглэжээ.
 • Тайюань (太元) 376-396 он, 21 он

Жинь Аньди (晋安帝) (397-418)

 • Лунань (隆安) 397-401 он, 5 он
 • Юаньшин (元兴) 402-404, 3 он
 • Дахөн (大亨) 402 оны 3-12 сар, 1 он
 • Иши (义熙) 405-418, 14 он

Жинь Гонди (晋恭帝) (419-420)

 • Юаньши (元熙) 419-420 оны 6 сар, 2 он.

Жинь улсын үеийн босогчдын байгуулсан улсын оны цол засварлах

Жао Син (赵廞) (300-301)

 • Тайпин (太平) 300 оны 12 сар-301 оны 1 сар, 2 сар гаруй. "Жинь улсын судар: Хуйдигийн тэмдэглэл" :Юнканы тэргүүн оны 12 сар Ичжоугийн захирагч Жао Син нар Луояны газар бослого гаргаж...Чэндуг дайрав" гэжээ.

Сыма Лун (司马伦) (301)

 • Жяньши (建始) 301 оны 1-4 сар, 4 сар гаруй

Лю Ни (刘尼), Жан Чан (张昌) (303)

 • Шэнфөн (神凤) 303 оны 5-8 сар, 4 сар гаруй

Сыма Бао ( 司马保) (319-320)

 • Жянькан (建康) 319 оны 4 сар-320 оны 5 сар, 2 он

Ли Жиньинь (李金银) Ли Хун (李弘) (370)

 • Фөнхуан (凤凰) 370 ны 8-9 сар, 1 сар

Хуань Чу улс (桓楚) (403-405) засварлах

Хуань Хай (桓玄) (403-404)

 • Юнши (永始) 403 оны 12 сар-404 оны 5 сар, 2 он.

Хуань Чянь (桓谦)

 • Тянькан (天康) 404-405 оны 2 сар, 2 он

Умард ба Өмнөд улсуудын үе засварлах

Тоба Вэй улс (386-534) засварлах

Тоба Гүй (拓跋珪) (386-409)

 • Дунгүо (登国) 386-396 оны 6 сар, 11 он
 • Хуанши (皇始) 396 оны 7 сар-398 он, 3 он
 • Тяньшин (天兴) 398 оны 12 сар-404 оны 10 сар, 7 он
 • Тяньян (天赐) 404 оны 10 сар-409 оны 10 сар, 4 он...

Тоба Си (拓跋嗣) (409-423)

 • Юншин (永兴) 409 оны 10 сар-413 он, 5 он
 • Шөнрүй (神瑞) 414-416 оны 4 сар, 3 он
 • Тайчан (泰常) 416 оны 4 сар-423 он, 8 он

Тоба Дао (拓跋焘) (423-452)

 • Шигуан (始光) 424-428 оны 1 сар, 5 ог
 • Шөнжя (神䴥) 428 оны 2 сар-431, 4 он
 • Янхө (延和) 432-435 оны 1 сар, 4 он
 • Тайян (太延) 435 оны 2 сар-440 оны 6 сар, 6 он
 • Тайпинжөнжюнь (太平真君) 440 оны 6 сар-451 оны 6 сар, 12 он
 • Жөнпин (正平) 451 оны 6 сар-452 оны 2 сар, 2 он

Тоба Юй (拓跋余) (452)

 • Чэнпин (承平) 452 оны 2 сар-10 сар, 9 сар

Тоба Жюнь (拓跋濬) (452-465)

 • Шиньань (兴安) 452 оны 10 сар-454 оны 7 сар, 3 он
 • Шиньгуан (兴光) 454 оны 7 сар-455 оны 6 сар, 2 он
 • Тай-ань (太安) 455 оны 6 сар-459 он, 5 он
 • Хөпин (和平) 460-465 он, 6 он

Тоба Хун (拓跋弘) (465-471)

 • Тяньань (天安) 466-467 оны 8 сар, 2 он
 • Хуаншинь (皇兴) 467 оны 8 сар-471 оны 8 сар, 6 он

Юань Хун (元宏) (471-499)

 • Яншин (延兴) 471 оны 8 сар-476 оны 6 сар, 6 он
 • Чэнмин (承明) 476 оны 6 сар-12 сар, 7 сар
 • Тайхө (太和) 477-499, 23 он

Юань Кө (元恪) (499-515)

 • Жиньмин (景明) 500-504 оны 1 сар, 5 он
 • Жөнши (正始) 504 оны 1 сар-508 оны 8 сар, 5 он
 • Юнпин (永平) 508 оны 8 сар-512 оны 4 сар, 5 он
 • Янчан (延昌) 512 оны 4 сар-515 он, 4 он

Юань Шьү (元诩) (515-528)

 • Сипин (熙平) 516-518 оны 2 сар, 3 он
 • Шэнгүй (神龜) 518 оны 2 сар-520 оны 7 сар, 3 он
 • Жөнгуан (正光) 520 оны 7 сар-525 оны 6 сар, 6 он
 • Сяочан (孝昌) 525 оны 6 сар-528 оны 1 сар, 4 он
 • Утай (武泰) 528 оны 1 сар-4 сар, 4 сар

Юань Зиюй (元子攸) (528-530)

 • Жянь-и (建義) 528 оны 4 сар-9 сар, 6 сар
 • Юнань (永安) 528 оны 9 сар-530 оны 10 сар, 3 он

Юань Иэ (元晔) (530-531)

 • Жяньмин (建明) 530 оны 10 сар-531 оны 2 сар, 2 он

Юань Гун (元恭) (531)

 • Пүтай (普泰) 531 оны 2 сар-10 сар, 9 сар

Юань Лан (元朗) (531-532)

 • Жуншин (中兴) 531 оны 10 сар-532 оны 4 сар, 2 он

Юань Сюй (元修) (532-534)

 • Тайчан (太昌) 532 оны 4 сар-12 сар, 9 сар
 • Юншин (永兴) 532 оны 12 сар, 1 сар,
 • Юнши ()永熙) 532 оны 12 сар-534 оны 12 сар, 3 он.

Баруун Вэй улс (534-550) засварлах

Юань Баожю (元宝炬) (535-551)

 • Датун (大统) 535-551 он, 17 он.

Зүүн Вэй улс(534-551) засварлах

Юань Шаньжянь (元善見) (534-550)

 • Тяньпин (天平) 534 оны 10 сар-537 он, 4 он
 • Юаньшян (元象) 538-539 оны 11 сар, 2 он
 • Шинхө (兴和) 539 оны 11 сар-542 он, 4 он
 • Удин (武定) 543-550 оны 5 сар, 8 он.

Умард Жоу улс(557-581) засварлах

Юйвэн Юй (宇文毓) (559-560)

 • Учэн (武成) 559 оны 8 сар-560 он, 2 он

Умард Ци улс (550-577) засварлах

Гаоян (高洋) (550-559)

 • Тяньбао (天保) 550 оны 5 сар-559 он, 10 он

Гао Ин (高殷) (559-560)

 • Чяньмин (乾明) 560 оны 1-8 сар, 8 сар гаруй...

Лю Сүн улс (刘宋) (420-479) засварлах

Лю Юй (刘裕)(420—422)

 • Юнчү (永初) (420—422), 3 он ...

Ци улс () (479-502) засварлах

Сяо Даочэн (蕭道成) (479-482)

 • Жяньюань (建元) 479 оны 4 сар-482 он, 4 он

Сяо Зө (蕭賾) (482-493)

 • Юнмин (永明) 483-493, 11 он

Сяо Жао Иэ (萧昭业) (493-494)

 • Лун Чан (隆昌) 494 оны 1 сар-7 сар, 7 сар

Сяо Жао Вэнь (萧昭文) (494)

 • Яньшин (延兴) 494 оны 7 сар-10 сар, 4 сар гаруй

Сяо Луань (蕭鸞) (494-498)

 • Жяньу (建武) 494 оны 10 сар-498 оны 4 сар, 5 он
 • Юнтай (永泰) 498 оны 4 сар-12 сар, 9 сар гаруй

Сяо Баожуань (蕭寶卷) (498-501)

 • Юнюань (永元) 499-501 оны 3 сар, 3 он

Сяо Баорун (蕭寶融) (501-502)

 • Жуншин (中兴) 501 оны 3 сар-502 оны 3 сар, 2 он.

Лян улс (梁) (502-557) засварлах

Сяо Янь хаан (萧衍) (502-549)

 • Тяньжянь (天监) 502 оны 4 сар-519 он, 18 он
 • Путон (普通) 520-527 оны 3 сар, 8 он
 • Датон (大通) 527 оны 3 сар-529 оны 9 сар, 3 он
 • Жундатон (中大通) 529 оны 10 сар-534 он, 6 он
 • Датун (大同) 535-546 оны 4 сар, 12 он
 • Жундатун (中大同) 546 оны 4 сар-547 оны 4 сар, 2 он
 • Тайчин (太清) 547 оын 4 сар-549 он, 3 он...

Чэнь улс (陈) (557-589) засварлах

Чэнь Башэн (陈霸先) (557-559)

 • Юндин (永定) 557 оны 10 сар-559 он, 3 он...

Сүй улс (581-618) засварлах

Сүй Вэньди (隋文帝) (581-604)

 • Кайхуан (开皇) 581 оны 2 сар-600 он, 20 он
 • Рэньшоу (仁寿) 601-604, 4 он

Сүй Яньди (隋炀帝) (604-618)

 • Да Иэ (大業) 605-618 оны 3 сар, 14 он

Сүй Гунди (隋恭帝) (617-618)

 • Инин (义宁) 617 оны 11 сар-618 оны 5 сар, 2 он

Янь Дун (杨侗) (618-619)

 • Хуантай (皇泰) 618 оны 5 сар-619 оны 4 сар, 2 он.

Тан улсын үе (618-907) засварлах

Тан улс (Түрүү 618-690) засварлах

Тан Гаозу Ли Юань (唐高祖李渊) (618-626)

 • У Дө (武德) 618 оны 5 сар-626 он, 9 он

Тан Тайзун хаан ( 唐太宗) (626-649)

 • Жэнгуан (贞观) 627-649, 23 он

Тан Гаозун хаан (唐高宗) (649-683)

 • Юнхуй (永徽) 650-655 он, 6 он...

Жоу улс (690-705) засварлах

У Зэтянь хатан хаан (武则天) (690-705)

 • Тяньшоу (天授) 690 оны 9 сар-692 оны 3 сар, 3 он...

Тан улс (Хожуу 705-907) засварлах

Тан Жунзун (唐中宗) (705—710)

 • Жинлун (景龙) 707 оны 9 сар-710 оны 6 сар, 4 он

Ли Жунмао (李重茂) (710 он)

 • Танлун (唐隆) 710 оны 6-7 сар, 2 сар гаруй...

Кидан Улс (遼朝) (916-1125) засварлах

Хар Кидан Улс (1124-1218) засварлах

Сүн улс (宋朝) (960-1279) засварлах

Умард Сүн улс(960-1127) засварлах

Өмнөд Сүн улс (1127-1279) засварлах

Алтан улс (金朝) (1115-1234) засварлах

Монгол Юань Улс (元朝) (1271-1388) засварлах

Мин улс (明朝) (1368-1644) засварлах

Мин Тайзү Жу Юаньжан (明太祖朱元璋) (1368-1398)

 • Хун-У (洪武) 1368-1398, 31 он

Мин Хуйзун (明惠宗) (1398-1402)

 • Жяньвэн (建文) 1399-1402 оны 6 сар, 4 он

Мин Чэнзун (明成祖) (1402-1424)

 • Юнлө (永乐) 1403—1424, 22 он

Мин Рэньзун (明仁宗) (1424-1425)

 • Хунши (洪熙) 1425 он, 1 он

Мин Сюаньзун (明宣宗) (1426-1435)

 • Сюаньдө (宣德) 1426-1435, 10 он

Мин Инзун (明英宗) (1435-1449; 1457-1464)

 • Жөнтун (正统) 1436-1449, 14 он

Мин Дайзун (明代宗) (1449-1457)

 • Жинтай (景泰) 1450-1457, 8 он

Мин Инзун (明英宗) (1435-1449; 1457-1464)

 • Тяньшүнь (天顺) 1457-1464, 8 он

Мин Сяньзун (明宪宗) (1464-1487)

 • Чөнхуа (成化) 1464-1487, 24 он

Мин Сяозун (明孝宗) (1487-1505)

 • Хунжи (弘治) 1488-1505, 18 он

Мин Узун (明武宗)(1505-1521)

 • Жөндө (正德) 1506-1521, 16 он

Мин Шизун (明世宗) (1521-1566)

 • Жяжин (嘉靖) 1522-1566, 45 он

Мин Мүзун (明穆宗) (1566-1572)

 • Лунчин (隆庆) 1567-1572, 6 он

Мин Шэньзун (明神宗) (1572-1620)

 • Ваньли (万历) 1572-1620, 48 он

Мин Гуаньзун (明光宗) (1620 оны 8 сарын 28-1620 оны 9 сарын 26)

 • Тайчан (泰昌) 1620 оны 8 сарын 28-1621 оны 1 сарын 21

Мин Шизун (明熹宗) (1620-1627)

 • Тяньчи (天启) 1621-1627, 7 он

Мин Сизун (明思宗) (1627-1644)

 • Чунжэнь (崇祯) 1627-1644, 17 он

Өмнөд Мин улс (1644-1661) засварлах

Хонгуанди (弘光帝) (1644-1645)

 • Хонгуан (弘光) 1645 оны 1 сар-5 сар, 5 сар гаруй

Лон-уди (隆武帝) (1645-1646)

 • Лон-у (隆武) 1645 оны 6 сар-8 сар, 2 сар

Шао-уди (紹武帝) (1646-1647)

 • Шао-у (绍武) 1646 оны 11 сар-12 сар, 2 сар гаруй

Дин-уди (定武帝) (1646-1664)

 • Дин-у (定武) 1646-1663, 18 он

Юнлиди (永历帝) (1646-1662)

 • Юнли (永曆) 1647-1683, 37 он

Жу Чанчин (朱常清) (1648-1649)

 • Дун-у (东武) 1648-1649, 1 он

Манж Чин улс (1616-1912) засварлах

Хожуу Алтан улс (1616-1636) засварлах

Нурхач баатар хаан (1616-1626)

 • Тяньмин (天命) 1616-1626, 11 он

Хуантайжи хаан (1626-1636)

 • Тяньцон (天聪) 1626-1636 оны 3 сар, 11 он

Чин улс (清朝) (1636-1912) засварлах

Чин Тайзун (1636-1643)

 • Чүндө буюу Дээд эрдэмт (崇德) 1636 оны 4 сар-1643, 8 он

Эеэр засагч хаан (1643-1661)

 • Шүньжи (顺治) 1643-1661, 19 он

Шэнзү өршөөлт хуанди (1661-1722)

 • Канши (康熙) 1661-1722, 61 он

Чин Шизун хуанди (清世宗) (1722-1735)

 • Юнжөн (雍正) (1723-1735) 13 он

Чин Гаозун хуанди (清高宗) (1735-1796)

 • Цяньлон (乾隆) (1736-1796) 60 он

Чин Рөньзун хуанди (清仁宗) (1795-1820)

 • Жячин (嘉庆) (1796-1820) 25 он

Чин Сюаньзун хуанди (清宣宗) (1820-1850)

 • Даогуан (道光) (1821-1850) 30 он

Чин Вөньзун хуанди (清文宗) (1850-1861)

 • Шяньфөн (咸丰) (1851-1861) 11 он

Чин Мүзун хуанди (清穆宗) (1861-1874)

 • Тонжи (同治) (1862-1874) 13 он

Чин Дөзун хуанди (清德宗) (1874-1908)

 • Гуаншү (光绪) (1875-1908) 34 он

Пү И (溥儀) (1909-1912)

 • Сюаньтон (宣統) (1909-1912) 3 он

Манжго (1932-1945) засварлах

Айсингиоро Пүи (1932-1945)

 • Датун (大同) 1932-1934, 3 он
 • Кандө (康德) 1934-1945, 12 он

Холбоотой мэдээлэл засварлах