Шюаньдө (овог нэр: Жү Жаньжи; 1399-1435; 36 насалсан) — 1425-1435 онд төр барьсан Мин улсын тавдугаар хаан байв.

Шюаньдө
Мин улсын хаан
Өмнөх
Хунши
Мин улсын эзэн хаан
1425–1435 он
Дараах
Жөнтун