Юань улсын хаад

12711368 онд оршин тогтносон Юань улсын хаадын жагсаалт.

Монголын Их ХаадEdit

12711368
Хааны нэр Нэхэн өргөмжилсөн Монгол цол Амьдарсан жилүүд Хаанчилсан жилүүд Хятад оны цол Хятад сүмийн цол
Хубилай Сэцэн хаан 1215-1294 1271-1294 Чжунтун (1271-1264)
Жыюань (1264-1294)
Шизу
Төмөр Өлзийт хаан 1265-1307 1294-1307 Юаньчжэнь (1295-1297)
Дадэ (1297-1307)
Чэнзун
Хайсан Хүлэг хаан 1281-1311 1307-1311 Жыда
(1308-1311)
Узун
Аюурбарбад Буянт хаан 1285-1320 1311-1320 Хуанцин
(1312-1313)

Яньёу

(1314-1320)

Рэньзун
Шадбал Гэгээн хаан 1303-1323 1320-1323 Жыжы
(1320-1323)
Инзун
Есөнтөмөр 1276-1328 1323-1328 Тайдин
(1323-1328)
Жыхө
(1328)
Тайдинди
Ашидхэв 1230-1328 1328 Тяньшүнь (1328 он)
(1328)
Тяньшүньди
Хүслэн Хутагт хаан 1300-1329 1329 Тяньли
(1329)
Минзун
Төвтөмөр Заяат хаан 1304-1332 1328-1329,
1329-1332
Тянь Ли
(1328-1330)
Жышүнь
(1330-1332)
Вэньзун
Ринчинбал Эрдэнэцогт хаан 1326-1332 1332 Жышүнь
(1332)
Нинзун
Тогоонтөмөр хаан Ухаант хаан 1320-1370 1333-1368 Юаньтун
(1333-1335)
Жыюань
(1335-1340)
Жижөн
(1341-1370)
)| Шүньди

Холбоотой өгүүлэлEdit

ЗурагEdit