Стандарт араб хэл

Орчин үеийн стандарт араб хэл (Араб: اللغة العربية الفصحى) нь араб хэлээр ярилцагч 22 улс болон Исламын шашны гол судар Кураны хэл юм. Тус хэл нь арабын бүх улсуудад бичгийн хэлэнд хэрэглэгдэх ба ярианы араб хэлээр өөр хоорондоо ойлголцохгүй ч бичгээрээ чөлөөтэй ойлголцож, бичгийн хэлээр ярилцаж болдогоороо онцлогтой. Стандарт араб хэл нь Куран судар дээр тулгуурладаг ба тус судар тэнгэрээс элч Мухаммедын амаар дамжин газарт бууснаас хойш буюу 1400 орчим жилийн хугацаанд огт өөрчлөгдөөгүй тул аль ч хугацаанд, хаана ч бичигдсэн зүйлийг ямар нэгэн бэрхшээлгүйгээр олгох боломжтой. Бичгийн буюу стандарт араб хэл нь нийт 28 үсэг, үгийн эхэнд, дунд, адагт ордог. Зарим нэгэн үсэг нь хуучин Монгол бичигтэй тун төсөөтэй байдаг. Араб хэлний үйл үг 14 бие дээр өнгөрсөн, одоо, ирээдүй цагт хувирдаг ба нэг үйл үгнээс нэр үг, үйлдэгч, үйлдүүлэгч, орон цаг зэрэг маш олон үгийг бүтээх боломжтой байхын сацуу өгүүлбэрийн гишүүд хаана ямар утга агуулж байгаагаараа /Харакат/ буюу фатха, касра, сукун зэрэг төгсгөлийг авдагаараа маш онцлогтой. Тухайн Харакатыг буруу хэрэглэх, орхигдуулсанаар өгүүлбэрийн гол санаа алдагдах боломжтой байдаг бол ярианы араб хэлэнд бүх үгийн төгсгөл сүкун буюу дуугүй байдаг.

Орчин үеийн стандарт араб хэл
Яригддаг газар: Арабын ертөнц
Нийт яригчид: Ойролцоогоор 300 сая; тодорхой мэдлэгтэй хүний тоо 1 тэрбум (ялангуяа Муслимууд)-д хүрнэ.
Хэлний бүлэг:
 Семит
  Баруун Семит
   Төв Семит
    Өмнөд төв Семит
     Араб
      Орчин үеийн стандарт араб хэл 
Бичгийн систем: Араб үсэг 
Албан ёсны статус
Албан ёсны хэл байдаг газар: Арабын ертөнц, Израйль, Жибути, Эритрей, Чад, Сомали, Комор
Зохицуулдаг газар: Кураныг үндэс болгоно; Араб Хэлний Академи
Томьёолбор
ISO 639-1: ar
ISO 639-2: ara
ISO 639-3: arb

Араб хэл нь нэн эртний хэл тул олон улс, газарт хэрэглэгддэгийнхээ хэрэээр ярианы хэл нь хоорондоо үл ойлголцох тохиолдол байдаг. Гэхдээ Стандарт араб хэл нь аль ч газрын араб хэлтэй газарт ашиглагддаг тул, бичиг үсэг тайлагдсан хэн бүхэн ойлгодог. Мөн стандарт араб хэл бүх араб хэлний үндэс тул гадаадын араб хэл сонирхон судлагчид нэн түрүүнд стандарт араб хэлийг сурдаг ба гагц энэхүү стандарт арабаар л арабын бүх орон бичиг хэргээ хөтлөн явуулдаг.

Мөн Стандарт араб хэлээр арабын бүх орнууд сонин хэвлэл, улс төр, мэдээ, гадаад харилцаагаа явуулдаг ба дан ганц дипломат харилцаанд гэхгүй бичиг үсэгтэй, соёлтой араб хүмүүс Стандарт арабаар хоорондоо харилцах нь байдаг. Ярианы араб хэлний тухайд Египетийн араб хэл хамгийн түгээмэл ба тус аялгыг олгодог байхад арабын ихэнх оронд болон исламын шашинт орнуудад хэл нэвтрэлцэх боломжтой.