Монгол улсын аймаг, нийслэл

Аймаг нийслэлийн жагсаалт

Өнөөгийн (1992 оноос хойших) Монгол Улсын I дэсийн 22 нутгийг зэрэгцүүлэн жагсаав:

Монгол Улсын засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
зэрэг дэв, нэгжийн хүснэгт
Нэгдүгээр зэрэг
аймаг (21)
нийслэл (1)
Хоёрдугаар зэрэг
сум (330)
дүүрэг (9)
Гуравдугаар зэрэг
баг (1568)
хороо (152)
Ү · Х · З
Хорин нэгэн аймаг, нэг нийслэлийг өнгөөр ялгасан Монгол Улсын газрын зураг
Монгол Улсын аймаг, нийслэлийн үндсэн мэдээлэл
Тэмдэг Монгол бичгийн нэр Газар нутгийн
хэмжээ, талбай
Хүн ам (2010
оны тооллого[1])
Нягт
сийрэг
Нутгийн
төв
Сум,
дүүргийн
тоо
кирилл худам км² ↑↓ хүн ↑↓ хүн/км² ↑↓
аймаг
1 Mn coa arkhangai aimag 2014.png АР Архангай аруханггаи 55,313.82 15 84,583 9 1.53 8 Цэцэрлэг 19
2 Mn coa bayan olgiy aymag.svg БӨ MONGOL байанөлүгэи 45,704.89 17 88,056 7 1.93 6 Өлгий 13
3 Mn coa bayankhongor aymag.png БХ Баянхонгор байанхонггор 115,977.80 4 76,085 11 0.66 16 Баянхонгор 20
4 Mn coa bulgan aimag.svg БУ Булган булаган 48,733.00 16 53,653 18 1.10 11 Булган 16
5 Mn coa govi-altai aimag 2011.svg ГА Говь-Алтай гобиалтаи 141,447.67 2 53,591 19 0.38 21 Алтай 18
6 Mn coa govisümber aimag.svg ГС Говьсүмбэр гобисүмбэр 5,541.80 19 13,239 22 2.39 4 Чойр 3
7 Mn coa of darkhan aymag.svg ДА Дархан-Уул дарханагула 3,275.00 21 94,620 5 28.89 3 Дархан 4
8 Mn coa dornogovi aimag 2011.svg ДГ Дорноговь дорунагоби 109,472.30 5 58,612 17 0.54 19 Сайншанд 14
9 Mn coa dornod aimag 2001.svg ДО Дорнод дорунату 123,597.43 3 69,552 13 0.56 18 Чойбалсан 14
10 Mn coa dundgovi aimag.svg ДУ Дундговь думдагоби 74,690.32 11 38,820 21 0.52 20 Мандалговь 15
11 Mn coa zavkhan aimag.svg ЗА Завхан жабхан 82,455.66 7 65,481 15 0.79 15 Улиастай 24
12 Mn coa erdenet.png ОР Орхон орхон 844.00 22 90,699 6 107.46 2 Эрдэнэт 2
13 Mn coa övörkhangai aimag.svg ӨВ Өвөрхангай өбүрханггаи 62,895.33 14 101,314 3 1.61 7 Арвайхээр 19
14 Mn coa ömnögovi aimag 2011.svg ӨМ Өмнөговь эмүнэгоби 165,380.47 1 61,314 16 0.37 22 Даланзадгад 15
15 Mn coa sükhbaatar aimag.svg СҮ Сүхбаатар сүхэбагатур 82,287.15 8 51,334 20 0.62 17 Баруун-Урт 13
16 Mn coa selenge aimag 1999.svg СЭ Сэлэнгэ сэлэнггэ 41,152.63 18 97,584 4 2.37 5 Сүхбаатар 17
17 Mn coa töv aimag.svg ТӨ Төв төб 74,042.37 12 85,168 8 1.15 9 Зуунмод 27
18 Mn coa uvs aimag 1999.svg УВ Увс убсу 69,585.39 13 73,328 12 1.05 12 Улаангом 19
19 Mn coa khovd aimag 2014.svg ХО Ховд хобду 76,060.38 10 76,869 10 1.01 13 Ховд 17
20 Mn coa khövsgöl aimag 2014.svg ХӨ Хөвсгөл хөбсүгүл 100,628.82 6 114,924 2 1.14 10 Мөрөн 24
21 Mn coa khentii aimag.svg ХЭ Хэнтий хэнтэи 80,325.08 9 65,811 14 0.82 14 Чингис 17
нийслэл
22 Ulaanbaatar.svg УБ Улаанбаатар улаганбагатур 4,704.40 20 1,240,048 1 263.59 1 Улаанбаатар 9
Монгол улсын дүн 1,564,115.71 2,668,934 1.71 329+9


Зүүлтийн холбоосЗасварлах