Загвар:Хөтлөгч мөр Азийн мөнгөн тэмдэгт

Холбоосын бүрэн эсэхийг шалгаx