Нүүр хуудас-Техник

Техникийн шинжлэх ухааны сэдэв

Техник

Энэ хуудсанд техникийн төрөл бүрийн мэргэжлийн салбарын тоймыг оруулсан болно. Асуух, зөвлөх, хэлэлцэх зүйл байвал хэлэлцүүлэг хэсэгт бичиж үлдээнэ үү!


Техник, түүнтэй холбоотой ангилалуудын тойм


Техник

Ачаа тээвэр болон зам тээврийн хөдөлгөөн · Автомашин болон Мотоцикл · Төмөр зам · Метро · Унадаг дугуй · Агаарын тээвэр · Усан тээвэр · Одон орон · Сансрын нислэг · Уул уурхай · Тэсэрч дэлбэрэх бодис · Механик инженер · Цахилгаан техник · Эрчим хүч · Радар техник · Техникийн туслалцаа · Материал судлал · Эргэн төлжих түүхий эд · Инженер эдийн засаг · Галт зэвсэг · Мэдээлэл зүй · Програм хангамж · Чөлөөт програмчлал · Юникод · Хэмжилт-, удирдлага- болон тохируулгын техник · Микроэлектроник · Архитетор болон барилгын инженерчлэл · Гүүр · Зам · Замын сүлжээ болон зам засвар

Техникийн үндэс

Байгалийн шинжлэх ухааны олон салбараас техникийн үндэс бүрэлдэнэ. Дараах байгалийн шинжлэх ухааны түүвэрлэсэн салбарууд нь техникт хэрэглэх материал, технологи арга, хийцийн үндсэн сууриуд юм.

Математик - Физик - Хими - Техникийн механик - Термодинамик - Материалын шинжлэх ухаан - Инженерийн шинжлэх ухаан - Бат бөхийн онол - Зохион бүтээх техник - Урсгал судлалын онол - Даацын хийц - Мэдээлэл зүй - Байгалийн шинжлэх ухаан - Байгалийн хуулиуд - Хэмжих нэгж болон хэмжилтийн систем - Техникийн зураг зүй

Ерөнхий дээд ангилал

Техникийн хөгжлийн түүх, дэвшилт болон түүнээс танин мэдсэн сургамжийг янз бүрээр арга хэлбэрээр тайлбарладаг. Үүний жишээнд дараах нэр томьёолол орно.
Техникийн дэвшилт - Техникийн ёс зүй - Техник, технологийн үнэлгээ - Техникийн түүх - Техникийн он тооллын дараалал - Хүлээн зөвшөөрөгдсөн техникийн дүрэм - Техникийн өнөө үе ба маргааш - Дунд сургуулийн техникийн хичээл - Патент - Технологийн улс төрийн бодлого - Техник урлагт

Техникийн салбар

Техникийг олон төрлийн мэргэжлийн салбарт ангилан авч үздэг. Ерөнхийд нь техникийг материалын, энергийн болон мэдээллийн гэж ангилна. Дараах жагсаалтанд техник болон технологийн чухал салбаруудыг жагсаав.

Бодистой холбоотой техникийн салбар

Барилгын техник - Уул уурхайн техник - Геотехник - Гар урлалын техник - Гэр ахуйн техник - Модон эдлэлийн техник - Агуулахын техник - ХАА-н техник - Хүнсний технологи - Эмнэлгийн техник - Далайн техник - Армийн техник - Үйлдвэрлэлийн техник - Микротехник - Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн техник - Байгаль орчныг хамгаалах техник - Технологи инженерчлэл - Замын хөдөлгөөний техник - Ханган нийлүүлэлтийн техник - Зэр зэвсгийн техник - Материал судлалын техник

Энерги, техникт хамаарах нь

Цахилгаан техник - Эрчим хүчний техник - Шингэний техник - Лазерын техник - Тэсрэх бодисын техник

Мэдээллийн салбарт холбоотой техникийн салбар

Хэвлэлийн техник - Киноны техник - Фото зургийн техник - Дууны техник - Мэдээллийн техник - Харилцаа холбооны техник - Хэмжих техник - Удирдлагын техник - Тохируулгын техник

Техникээс технологи руу

Бионик - Биотехнологи - Мехатроник - Нанотехнологи - Роботик

Техникийн стандарт болон Институт

Дүрэм (Техник) - Стандарт - Аж үйлдвэрийн стандарт - Европын холбооны стандарт - Олон улсын нэгжийн систем - ISO - IEC - IEEE - CEN - CENELEC - MNS - DIN - VDI - VDE - ГОСТ

Шинээр нэмэгдсэн өгүүлэл

Техникийн зураг зүй нь тодорхой техникийн стандарт шаардлага хангасан архитектор, барилгын мэргэжилтэн, техникийн мэргэжилтэн, техникийн бүтээгдхүүний дизайнер (анг.: technical product designer), зохион бүтээх инженер, барилгын инженер, болон дизайнерууд зурсан техникийн зураг орно... цааш нь унших

Техникийн мэргэжил, мэргэжилтэн

Техникийн мэргэжилтэн - Инженер - Техникийн зураг зураач