Техник гэсэн үг нь грек хэлний τεχνικός (техникос) гэх үгнээс гаралтай ба энэ нь τέχνη (техне буюу монг. урлаг, гар урлал, ур чадвар) гэсэн үгээс уламжлалтай юм. Техникт утга нь:

  • Хүний гараар бүтсэн бүх эд зүйлс (машин, төхөөрөмж, аппарат гэх мэт)
  • төрөл бүрийн салбарт ажиллаж чадах хүний онцгой авъяас (гарын дүй, ур чадвар гэх мэт, биеийн: хол харайx арга техник; оюун ухаан: тоог цээжээр түргэн бодох; нийгмийн: удирдах авъяас)
  • харилцааны хэлбэр болон дурын салбарт ажиллаx мэдлэг чадвар (төлөвлөлт, дахин давтан хийх чадвар)
  • хүний дэлхийг эзэгнэх зарчим

Эдгээр утга санааг нэгтгэн нэг үгээр илэрхийлэх туршилт хийгдэж байсан байна. Гэвч техникийн ухагдхуун нь хоорондоо маш өөр өөр утга санааг агуулдаг учир нэгтгэх боломжгүй юм.