Барилга нь барилгын хөрстэй холбогдсон хүний байгуулсан барилгын хийц юм. Барилга нь ерөнхийдөө олон жилийн ашиглалтанд зориулагдана.

Улаанбаатар хотын барилга
Усан онгоц өргөгч
(Potala- ордон)
Бангкокын нисэх буудал-Suvarnabhumi
Хятадын цагаан хэрэм
Германы Брандэнбүрг муж дахь Коттбус хотын хуучин орон сууцны сэргээн засварлалт

Барилга ихэвчлэн барилгын эзэмшил газар дээр газартай хөдөлгөөнгүй холбогдсон байна. (Үл хөдлөх хөрөнгөтэй харьцуулан үзнэ үү.) Зарим барилга нь суурин ч гэсэн хөдөлгөөнтэй байна. Жишээ нь: эргэдэг ресторан, эргэдэг сууц, усан онгоц өргөгч гэх мэт. Хялбар угсардаг гүүр зэргийг барилгад тооцохгүй.


Түүх засварлах

Хамгийн эртний хүний бүтээсэн амьтны яс, арслан зааны шүдээр хийсэн сууцны үлдэгдэл нь булш, мөн түүнчлэн Ниццагийн эргээс олдсон байдаг. Тэдгээрийг Неандертал хүмүүс Европ тивд хүмүүсийг ирэхээс өмнө бүтээжээ.

Ангилал засварлах

Барилгыг үндсэнд нь өндөр барилга ба гүний байгууламж гэж ангилна. Түүнчлэн барилгыг өөр олон янзаар ангилна: зориулалтаар нь (Барилгыг зориулалтаар нь ангилсан жагсаалтыг үзнэ үү.), барилгын ашиглалтаар нь, байршил, хэмжээ, хийц, эзэмшигч, архитектор, захиалагч, барилгын материал, барилгын хэлбэр, архитектурын хэв маягаар нь гэх мэт.

Мөн үзнэ үү Ангилал:Барилга und commons:Category:Structures

Үйлдвэрлэл засварлах

Барилгыг барилгын газар дээр барина. Барилгажилт ба барилгын төлөвлөлт нь барилгын үйл явцад хамаарна.

Санхүүгийн болон бусад шалтгаанаар баригдаж дуусаагүй барилгыг дутуу барилга гэнэ.

Барилга нь барилгын материалуудаас бүрдсэн барилгын хэсэглэлүүдээс бүтнэ. Хийцийн төрөл болон барилгын материалын хэрэглээ нь байршил, технологийн хөгжил ба барилгын хэв маягаас хамаарна.

Зориулалт засварлах

Барилга нь тодорхой үүргүүдтэй ба голчлон доорх байдлаар ангилна:

Нэмж унших засварлах

  • Эрнст Зайдл: Барилгын хэлбэрүүдийн толь бичиг – Funktionen und Formen der Architektur, Штуттгарт 2006

Мөн үзэх засварлах

Гадаад холбоос засварлах

 
Wikibooks
Wikibooks: Барилгын техник дэх өндрийн дэлхийн рекорд – Сурах бичиг, зааврууд
 
Wiktionary
Wiktionary: Барилга – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу