Нисэх онгоцны буудал

(Нисэх буудал-с чиглүүлэгдэв)

Нисэх онгоцны буудалнисэх онгоцны буух, нисэх талбай бүхий зогсоол.

Нисэх онгоцны буудал