UTC−03:00 нь Гринвичийн цагаас 3 цагаар хоцорч явдаг цагийн бүс юм.

UTC−03: Хөх (нэгдүгээр сар), улбар шар (долоодугаар сар), Шар (жилийн турш), усан цэнхэр - далайн хэсэг

Стандарт цаг (бүтэн жилийн турш)Засварлах

Стандарт цаг (Өмнөд хагас бөмбөрцгийн өвөл)Засварлах

Стандарт цаг (Хойд хагас бөмбөрцгийн өвөл)Засварлах

Зуны цаг (Хойд хагас бөмбөрцгийн зун)Засварлах

Зуны цаг (Өмнөд хагас бөмбөрцгийн зун)Засварлах

Эх сурвалжЗасварлах