Юань улсын зоосон мөнгө

Юань Улсын 100 гаруй жилийн түүхэнд 8 хааны 17 нэр төрлийн зоос цутгаж гүйлгээнд хэрэглэж байсан. Юань улсын хууль цаазаар зоос нь бутархай мөнгөний үүрэг гүйцэтгэж байсан. 1, 2, 3, 5, 10 вэнь гэсэн нэгжээр цутгагдаж байсан. Монгол хаад суурин байсан дотор газар эртнээс тогтсон ёсыг дагаж, хаад бүр оны цолоо тунхаглах бүрт шинээр зоосон мөнгө цутгаж, гүйлгээнд хэрэглэхдээ цаасан мөнгө, ембүү зэрэгтэй хамтатган ашиглаж байв. Зоосны дунд дөрвөлжин нүхтэй, нүүр талд хааны оны цолыг босоогоор бичиж, хөндлөнгөөр баруунаас зүүнш Тунбао (通寶) эсвэл Юаньбао (元寶) гэсэн үгийг бичсэн байв. Тунбао гэдэг нь нэвтрэх эрдэнэ гэсэн утгатай үг юм.

Их Монгол Улсын үед цутгагдсан зооснууд
Монголоор Бичиг үсэг Бичиг Зоосны зураг
Чингис хааны нэрээр цутгасан алт динар Перс хэл Араб үсэг
Gold coin of Genghis Khan, struck at the Ghazna (Ghazni) mint.jpg
Дөргөнэ хатны нэрэмжит мөнгөн дирхэм Перс хэл Араб үсэг
Töregene Khatun coin.png
Мөнх хааны нэрэмжит мөнгөн дирхэм Перс хэл Араб үсэг
Georgian Issue of Davit VII Ulu.jpg
Дачао тунбао ханз. 大朝通寶 Ханз
Da Chao Tong Bao (大朝通寶) - Silver - Scott Semans 02.jpg
Дачао Жинхэ ханз. 大朝金合 Ханз
Жи Чао Бан Фен
Жяо Чао Бан Фен
ханз. 支鈔半分
ханз. 交鈔半分
Ханз
支鈔半分 交鈔半分 銭.jpg
Юань улсын үед цутгагдсан зооснууд
Монголоор Хятадаар Бичиг Хаадын нэр Хаадын оны цол Зоосны зураг
Жунтун тунбао 中統元寶 Ханз Хубилай сэцэн хаан Жунтун
Жыюань тунбао 至元通寶 Ханз, Дөрвөлжин бичиг Жыюань
Юаньжэнь тунбао 元貞通寶 Өлзийт хаан Юаньжэнь
Юаньжэнь тунбао 元貞元寶
Дадө тунбао 大德通寶 Дадө
Жыда тунбао 至大通寶 Хүлэг хаан Жыда
S564 Yuan WuZong H1939 1ar85 (8594666069).jpg
Жыда юаньбао 至大元寶 Ханз
Даюань тунбао 大元通寶 Ханз, Дөрвөлжин үсэгтэй
S496 Yuan WuZong 1 (8118859266).jpg
Хуанцин тунбао 皇慶元寶 Ханз Буянт хаан Хуанцин
Яньюй тунбао 延祐通寶 Яньюй
Яньюй юаньбао 延祐元寶
Жыжы тунбао 至治通寶 Гэгээн хаан Жыжы
Жыжы юаньбао 至治元寶
Тайдин тунбао 泰定通寶 Есөнтөмөр хаан Тайдин
Тайдин юаньбао 泰定元寶
Жыхө юаньбао 致和元寶 Жыхө
Тяньли юаньбао 天曆元寶 Тугтөмөр Заяат хаан Тяньли
Жышүнь юаньбао 至順元寶 Жышүнь
Юаньтун юаньбао 元統元寶 Тогоонтөмөр хаан Юаньтун
Жыюань тунбао 至元通寶 Ханз, Тангуд, Цагадайн, Дөрвөлжин бичиг Жыюань
Zhiyuan tongbao reverse side of coin in four scripts.png
Жыюань юаньбао 至元元寶 Ханз
Мүчин тунбао 穆清銅寶 Жыжөн
Жыжөн тунбао 至正通寶
Zhi Zheng Tong Bao (至正通寶) - Scott Semans 01.png
Жыжөн жибао 至正之寶 91619 SMVK EM objekt 1015960.jpg

Холбоотой хуудасЗасварлах

ЭшлэлЗасварлах