Соронзон урсгал

Соронзон урсгал нь соронзон орны далайц болон хүчлэгийг тооцож соронзонгийн хэмжээг илэрхийлэх физик хэмжигдэхүүн бөгөөд түүнийг грек үсэг Φ-ээр (фи) товъёолдог. Соронзон урсгалын СИ системийн нэгж нь вебер (Вб) бөгөөд соронзон орны нэгж нь вебер/метр буюу тесла болно.

Цахилгаан соронзон
Цахилгаан · Соронзон

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.