Соронзон орон бол цахилгаан гүйдэл болон соронзон шинж чанартай материалуудын соронзон нөлөөллийн математик тодорхойлолт, тайлбар юм. Соронзон орон дох аливаа цэг чиглэл болон хэмжээ (урт) хоёроор тодорхойлогдох ба тиймээс соронзон орон бол вектор талбай юм. Соронзон орон нь ихэнхдээ Лоренцын хүчээр тодорхойлогдох ба энэ хүч нь цахилгаан цэнэгийг хөдөлгөгч хүч юм. Соронзон орон нь тус тусдаа бие даасан боловч хоорондоо нягт хамааралтай хоёр орноос хамаарна. Тэдгээрийг sболон n үсгээр тэмдэглэнэ.

Тэгш хэмт тэнхлэгтэй тогтмол соронзон орон
Hans Christian Ørsted, Der Geist in der Natur, 1854

Хөдөлж буй цахилгаан цэнэгүүд болон үндсэн квант чанартай холбоотой өөрийн эгэл хэсгүүдийн эргэлдэх хөдөлгөөнөөс соронзон орон үүснэ. Харьцангуйн онолоор цахилгаан болон соронзон орон нь нэг объектын хоёр харилцан холбоотой үзэл бодол юм. Цахилгаан соронзон орон гэж нэрлэгддэг энэ орны бүрдэл хэсэг болох цахилгаан болон соронзон орнууд нь ажиглагч болон цэнэгийн харьцангуй хурднаас хамаардаг. Квант физикт цахилгаан соронзон орон квант хэлбэрт шилжсэн байдаг ба фотоны харилцан шилжсэний үр дүнд цахилгаан соронзон харилцан үйлчлэл бий болдог.

Өдөр тутмын амьдралд соронзон орон нь тогтмол соронзнуудын үүсгэсэн нэг нэгнээ болон төмөр биетийг татах ба түлхэх үл үзэгдэх хүч байдлаар дайралддаг. Орчин үеийн технологид соронзон орон маш түгээмэл хэрэглэгдэж байна. Тухайлбал цахилгаан технологи болон цахилгаан механикийн технологид өргөнөөр ашиглаж байна. Дэлхий өөрөө өөрийн гэсэн соронзон оронтой. Энэ нь та бидэнд зүг чиглэл, байршил тогтооход чухал ач холбогдолтой. Хуйларсан соронзон орнууд нь цахилгаан мотор болон генераторт ашиглагддаг. Соронзон хүч нь Халлын нөлөөллөөр дамжин өнгөрч буй цэнэг зөөгчдийн талаар мэдээлэл олгодог.

Соленойд болон үүсэж буй соронзон ороны диаграмм. Бүх соронзон орны шугам нь цахилгаан динамик хуулийн дагуу хэлбэржинэ.

ТүүхЗасварлах

Тодорхойлолт, нэгж, хэмжилтЗасварлах

ТодорхойлолтЗасварлах

НэгжЗасварлах

ХэмжилтЗасварлах

Соронзон орны шугамЗасварлах

Соронзон орон ба тогтмол соронзЗасварлах

Тогтмол соронзны соронзон оронЗасварлах

Тогтмол соронзон орон нь төмөрлөгийн хольцтой биетүүдийг өөртөө татах хэмжээнээс хамаарч тодорхой зайд таталцал үүсгэх зориулалт бүхий хиймэлээр би болгосон соронзон орон үүсгэгч нэгэн төрлийн холимог металл Хэрхэн хийх тухай: Найрлагандаа хэд хэдэн төрлийн металл болон хүдрийн молиокул агуулсан нунтаг холимгийг хайлуулж дуурын хэвэнд цутгаж хатаасний дараа хэвнээс гаргаж цахилгаан гүйдэлийн тусламжтайгаар соронзжуулж би болгоно цахилгаан гүйдэл нь електрон бөөмсүүдийг дэс дараалан эмх цэгцтэй (+-+-+-+-) байрлуулсанаар тогтмол соронзон биет би болж тогтмол соронзон орон үүснэ

Соронзон туйлын загвар ба H оронЗасварлах

Амперын хэлхээний загвар ба B оронЗасварлах

Соронзнуудын хоорондох хүчЗасварлах

Тогтмол соронз дох эргэх моментЗасварлах

Соронзон орон ба цахилгаан хэлхээЗасварлах

Соронзон орон дох хөдөлж буй цэнэг ба цахилгаан гүйдэлЗасварлах

===Хөдөлж буй цэнэг болон гүйдэлд үйлчилж буй хүч

Соронзон орны хүчлэг H болон соронзон индукц B хамааралЗасварлах

СоронзжуулахЗасварлах

H орон ба соронзон материалЗасварлах

Соронзон чанарЗасварлах

Цахилгаан соронзон чанар: цахилгаан болон соронзон орны хамааралЗасварлах

Фарадейн хууль: Хувьсах соронзон орон дахь цахилгаан хөдөлгөгч хүчЗасварлах

Максвеллийн Амперийн хуулинд хийсэн засвар: Хувьсах цахилгаан орны соронзон оронЗасварлах

Максвеллийн тэгшитгэлЗасварлах

Цахилгаан ба соронзон орон: ижил үзэгдлийн талаарх ялгаатай үзлүүдЗасварлах

Соронзон вектор потенциалЗасварлах

Квант цахилгаан динамикЗасварлах

Соронзон орны чухал хэрэглээ болон жишээнүүдЗасварлах

Дэлхийн соронзон оронЗасварлах

Хуйларсан соронзон оронЗасварлах

Халлийн эффектЗасварлах

Соронзон хэлхээЗасварлах

Соронзон орны хэлбэрийн тодорхойлолтЗасварлах

Соронзон хос туйлЗасварлах

Соронзон дан туйл (таамаглал)Засварлах

Мөн...Засварлах

ЕрөнхийЗасварлах

МатематикЗасварлах

ХэрэглээЗасварлах

ТэмдэглэлЗасварлах

ЭшлэлЗасварлах

Цааш уншихЗасварлах

Гадаад холбоосЗасварлах

МэдээлэлЗасварлах

Талбайн нягтшилЗасварлах

Хуйларсан соронзон оронЗасварлах

ДиаграммЗасварлах