Дэндэвийн Бадарч

Дэндэвийн Бадарч нь 1978 онд Уралын Политехникийн дээд сургуулийг Удирдлагын автоматжуулсан системийн инженер мэргэжлээр төгссөн. 1989 онд Москвагийн Нисэхийн дээд сургуульд техникийн ухааны дэд эрдэмтэн цол хамгаалсан. 1992 оноос 2003 он хүртэл Монгол улсын Техникийн их сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан. 2003 оноос ЮНЕСКО-д ажилд орж улмаар 2006 оноос упирдах дээд албан тушаал хашиж байжээ.