Боолчлол гэж нэг хүн нөгөөгөө хүчээр өөрийн өмч болгон, өөрийн дур хүсэл сонирхлын дагуу ажиллуулахыг хэлнэ.