Монгол Улсын аймгууд

(Аймгийн төв-с чиглүүлэгдэв)
Үндсэн өгүүлэл: Аймаг

Монгол Улсын аймгуудын жагсаалт:

Монгол Улсын аймгууд ба улсын нийслэл Улаанбаатар
Аймаг Сумын тоо (2022) Хүн ам (2022) Газар нутаг (км²) Хүн амын нягтрал (/км²) Аймгийн төв
Архангай 19 93677 55,300 1.7 Цэцэрлэг хот
Баян-Өлгий 13 113806 45,700 2.2 Өлгий
Баянхонгор 20 88720 116,000 0.7 Баянхонгор (аймгийн төв)
Булган 16 61552 48,700 1.2 Булган (аймгийн төв)
Говь-Алтай 18 57458 141,400 0.4 Алтай
Говьсүмбэр 3 18079 5,540 3.0 Чойр
Дархан-Уул 4 107842 3,280 30.6 Дархан
Дорноговь 14 71293 109,500 0.6 Сайншанд
Дорнод 14 83731 123,600 0.6 Чойбалсан
Дундговь 15 46654 74,700 0.6 Мандалговь
Завхан 24 72265 82,500 0.8 Улиастай
Орхон 2 108919 840 119.9 Эрдэнэт
Өвөрхангай 19 115347 62,900 1.8 Арвайхээр
Өмнөговь 15 72329 165,400 0.4 Даланзадгад
Сүхбаатар 13 64938 82,300 0.7 Баруун-Урт
Сэлэнгэ 17 108110 41,200 2.6 Сүхбаатар (хот)
Төв 27 92753 74,000 1.2 Зуунмод
Увс 19 84030 69,585 1.2 Улаангом
Ховд 17 91099 76,060 1.1 Ховд (хот)
Хөвсгөл 24 136714 100,628 1.3 Мөрөн
Хэнтий 17 78963 80,325 0.9 Чингис