Энэтхэг-Европ язгуурын болон Перс хэлэнд «*stā-» («байх», «орших», «зогсох» гэх утгатай) язгуураас -стан («байр», «орон», «газар» гэх утгатай) гэх дагавар үүссэн. Үүнтэй адил утгатай Пуштун хэлэнд -tun, Энэтхэг хэлний -sthāna (Деванагариар स्थान) гэх дагавар бас бий.

Оросын Холбооны Улсын орон нутаг

засварлах

Ираны орон нутаг

засварлах
  • Голестан
  • Забулистан
  • Дештестан
  • Курдистан
  • Лурестан
  • Систан ба Белуджистан
  • Хузестан
  • Тангестан

Афганистаны орон нутаг

засварлах