Сати бэхи нь (1316-1345) Абу саид ханы эгч, Чобаны Хасан Күчэк ноёны хатан байсан. 1339 оны зун Хасан Күчак ноёны цэргийн хүч Жалайр аймгийн Хасан Бузург ноёны цэрэгт ялагдаж, ухарсан. 1339 оны 7 юмуу 8 сарын орчимд Сати бэхийг ил хаанаар өргөмжлсөн. Түүний захирсан нутаг нь баруун хойд Перс байжээ. 1340 онд баруун өмнөд Перс, Иракийн ихэнх нутгийг захирсан Жалайр аймгийн Хасан Бузург ноён, Тугайтөмөрийг хаан ширээнд залж, цэргээ удирдаж, Чобантай дайтахаар мордсон. Энэ үед Сати бэхи нь хаан ширээнээсээ огцорч, Сулейман ханы хатан болж, өөрийн суудлаа Сулейманд шилжүүлсэн. 1343 онд Хасан Күчак нас барсны дараа түүний хүү Сурган нь Чобаны захирагчийн төлөө өрсөлдөж байгаад ялагдаж Диарбакр хот руу зугтсан. 1345 онд нас барсан.


Өмнөх
Мухаммед ил хан
Ил хан Чубанидын тоглоомын ил хан
1339-1340
Дараах
Сулейман ил хан