Онохуй Үйзэн ноён

Онохуй Үйзэн ноён бол Гэрсэнз жалайр хунтайжийн Хатунхай эцэнхин зоригт хатнаас мэндэлсэн гурав дахь хүү нь юм. Түшээт хан аймаг, Сайн ноён хан аймгийн ноёдын өндөр өвөг.

Ах, дүүс

засварлах
 1. Ашихай дархан хунтайж
 2. Ноёнтой хатанбаатар,
 3. Дарь тайж,
 4. Аминдурал ноён,
 5. Далдан хүндүлэн ноён,
 6. Саму буйма ноён
 1. Эцэнхин зоригт хатан: Гилүеэдийн Бэхийн охин.[1] Эбидэй абай, Абтай сайн хан, Абуху мэргэн ноён, Хятад илдэн хошууч, Түмэнхэн сайн ноён нарыг төрүүлсэн
 2. Алтай хатан[2]: Эцэнхин зоригт хатны ач[2]. Цагаажин абай, Түнгий абай, Толуй абай, Бахарай хошууч, Бодисун отгон ноён нарыг төрүүлсэн.

Хөвгүүд

засварлах
 1. Абтай сайн хан
 2. Абуху мэргэн ноён
 3. Хятад илдэн хошууч[3][4]
 4. Түмэнхэн сайн ноён
 5. Бахарай хошууч[4]
 6. Бодисун отгон ноён[4]
 1. Эбидэй абай (1553-?): Онниудын Ном Тэмээт ханы хөвгүүн Багтуд өгөв.[5]
 2. Цагаажин абай: Онниудын Ном Тэмээт хааны хөвгүүн Буриадайд өгөв.[2]
 3. Түнгий абай (1565-?): Онниудын Ном Тэмээт хааны хөвгүүн Түмэн засагтанд өгөв.[2]
 4. Толуй абай: Онниудын Засагтын авга Бөхөд өглөө.[2]
 1. Үндэсний их шар тууж оршивой. УБ., 2006. 100 дахь тал
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Үндэсний их шар тууж. УБ., 2006. т.101
 3. Их Шар тууж. УБ., 2006. т.81
 4. 4.0 4.1 4.2 Жамба. Асрагч нэртийн түүх. УБ., 2006. т.72
 5. Үндэсний их шар тууж оршивой. УБ., 2006. 100 дахь тал