Дарь тайж бол Гэрсэнз жалайрын хунтайжийн их хатан Хатунхайгаас төрсөн 5 дахь хүү юм. Түүнд Хатагин, Хөхүйд отог өгсөн байсан. Түүнд Онниудын Баясахын охин Туналыг[1] эхнэр болгон авсан хэдий ч, залуудаа таалал төгссөн. Түүний хоёр отгийг Амин дурал ноёны угсааныханд шилжүүлсэн.

Холбоотой сэдэв засварлах

Эшлэл засварлах

  1. Үндэсний их шар тууж оршивой. УБ., 2006. 100 дахь тал