Open main menu

НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага-ын зургаан үндсэн байгууллагын нэг бөгөөд олон улсын энхтайван, аюулгүй байдлыг хадгалах, НҮБ-д шинээр гишүүн элсүүлэх, НҮБ-ын Хартид оруулах аливаа өөрчлөлтийг батлах үүрэгтэй.