Нийгмийн шинжлэх ухаан

Нийгмийн шинжлэх ухааннийгмийг судлах шинжлэх ухаан. Хоёр янзаар тайлбарлавал:

а) шинжлэх ухааны гурван үндсэн салбарын нэг юм. Нөгөө хоёр нь байгалийн шинжлэх ухаан, гүн ухаан хоёр юм.

б) хэрэглээний чиг шаардлага бүхий шинжлэх ухааны цогц юм.

Салбар ухаанЗасварлах

Нийгмийн шинжлэх ухаанд дараах зүйлс орно