Open main menu

Нийгмийн шинжлэх ухааннийгмийг судлах шинжлэх ухаан. Хоёр янзаар тайлбарлавал:

а) шинжлэх ухааны гурван үндсэн салбарын нэг юм. Нөгөө хоёр нь байгалийн шинжлэх ухаан, гүн ухаан хоёр юм.

б) хэрэглээний чиг шаардлага бүхий шинжлэх ухааны цогц юм.

Салбар ухаанЗасварлах