Өрнөд Африк, Баруун Африк гэдэг нь Африк тивийн өрнө этгээд, баруун биеийг (бүс нутаг) хэлнэ. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын улс төрийн газар зүйн бүсчлэлээр бол энэхүү бүс нутагт 16 сая хавтгай дөрвөлжин километр талбайг хамрах 16 улс орныг багтаадаг.

  Өрнөд Африк (НҮБ-ийн бүсчлэл)
  Газар зүйн хувьд Магрибийн
зарим хэсэг Өрнөд Африкт багтана.

Өрнөд Африкийн 16 орон (НҮБ-ийн бүсчлэл)

засварлах

Цахим хуудас

засварлах