Урт гэдэг нь нэг хэмжээст орон зайн хэмжүүр юм. Ихэнхи тохиолдолд латин цагаан толгойн L үсгээр тэмдэглэгддэг. Олон улсын СИ системд уртыг хэмжих нэгж нь метр (м) юм.

Физикийн тоо хэмжээ
Нэр Урт
Томьёоны тэмдэглэгээ
Тоо хэмжээ- ба
нэгжийн систем
Нэгж Хэмжээс
СИ м L
сгс см L
Планк Планкийн урт L
Одон орны г.ж., а.н., пк L
Мөн үзэх: Замын урт (s), хоорондын зай (r), өндөр (h), радиус (r),
диаметр (d), дүрсийн хүрээ (u), долгионы урт (λ)

Уртыг хэмжих Монгол нэгжүүд

засварлах

Манай оронд эрт үеэс уртыг өртөө, саахалт, газар, мод, алд, мухар алд, дэлэм, мухар дэлэм, тохой, төө, мухар төө, сөөм, мухар сөөм, ямх зэрэг уламжлалт нэгжүүдээр хэмжиж ирсэн бөгөөд XX зуунаас олон улсын СИ системын нэгжүүдийг хэрэглэж байна.

Геометрт

засварлах

Геометрт тэгш өнцөгтийн их талыг урт, бага талыг өргөн гэдэг. Мөн параллелопипедийн их талыг урт гэнэ. Босоо тэнхлэг дэх зүйлийн уртыг өндөр гэнэ.