Гэрлийн жил

Гэрлийн жил (товчилгоо: г.ж.) нь од хүртэлх зайг хэмжихэд хэрэглэгддэг нэгж юм. Гэрлийн 1 жилд туулах зайг 1 гэрлийн жил болгон авдаг.Гэрэл нь 300000 км/с хурдтайгаар жилд туулах зай билээ.

Тоон утгаЗасварлах

1 гэрлийн жил нь:

Гэрлийн хурд нь 299,792,458 м/с байдаг

Мөн үзэхЗасварлах