Сантиметр (товчоор см) гэж, СИ системийн уртын хэмжүүрийн үндсэн нэгж болом метрийг 100 хуваасны нэгтэй тэнцэх нэгж юм.

Францын хувьсгалаар Английн эсрэг бүх юманд өөрчлөлт хийх зорилгоор СИ системийн анхдагч хувилбарыг гарган түүнийг хөхиүлэн дэмжсэн байна. Үндсэн эталон нь Парисын музейд хадгалагдаж байна.