Open main menu

Марсель (фр. Marseille) бол Францын зүүн өмнөд хэсэгт орших далайн эргийн боомт хот юм.

Марсель
Marseille
Хотын зураг

Сүлд туг
Сүлд тэмдэг
Туг Сүлд
Улс, муж гэх мэт
Газар нутаг  
 - Нийт км²

Газар зүйЗасварлах

Цаг агаарЗасварлах

Марсель
Уур амьсгалын диаграмм
123456789101112
 
 
47
 
11
3
 
 
54
 
12
4
 
 
44
 
15
6
 
 
48
 
18
9
 
 
42
 
22
12
 
 
28
 
26
16
 
 
14
 
29
19
 
 
29
 
28
18
 
 
47
 
25
15
 
 
78
 
21
12
 
 
58
 
15
7
 
 
56
 
11
3
Температур °CТунадас мм
Эх сурвалж: wetterkontor.de
Сарын дундаж температур болон хур тунадасны хэмжээ: Марсель
1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
Маx. Температур (°C) 10.7 12.1 14.7 17.8 21.9 25.8 29.0 28.4 25.2 20.5 14.6 11.2 Ø 19.4
Мин. Температур (°C) 2.7 3.8 5.7 8.6 12.2 15.9 18.5 18.0 15.4 11.6 6.8 3.4 Ø 10.2
Тунадас (мм) 47.2 54.0 43.7 47.9 42.3 27.8 13.7 29.3 46.7 77.6 58.4 55.8 Σ 544.4
Нартай цаг (h/d) 4.8 5.5 6.9 8.2 9.4 10.9 11.8 10.6 8.5 6.6 5.2 4.6 Ø 7.8
Бороотой өдөр (d) 6 6 6 5 5 4 2 3 4 6 5 6 Σ 58
Усны температур (°C) 13 13 13 13 15 18 22 21 20 19 16 14 Ø 16.4
Агаарын чийгшилт (%) 75 72 67 65 64 63 59 62 69 74 75 77 Ø 68.5
Т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
10.7
2.7
12.1
3.8
14.7
5.7
17.8
8.6
21.9
12.2
25.8
15.9
29.0
18.5
28.4
18.0
25.2
15.4
20.5
11.6
14.6
6.8
11.2
3.4
1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
Хур тунадас
Х
у
р

т
у
н
а
д
а
с
47.2
54.0
43.7
47.9
42.3
27.8
13.7
29.3
46.7
77.6
58.4
55.8
  1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
Эх сурвалж: wetterkontor.de

Цахим холбоосЗасварлах