Бороотой өдөр гэдэг нь хоногийн 24 цагт орсон борооны усны түвшин ≥ 0,1 мм (0,1 л/м²) байхыг хэлнэ.

Уур амьсгал судлалын онцлог өдөр

Өдрийн температур T: макс. / дун. / мин.
Өдрийн температур T: макс. / дун. / мин.[1]

Агаарын температураас хамааралтай онцгой өдрүүд

██ Tмакс. ≥ 35 °C

Говийн өдөр

██ Tмакс. ≥ 30 °C

Халуун өдөр[2]

██ Tмин. ≥ 20 °C

Халуун орны шөнө[2]

██ Tмакс. ≥ 25 °C

Зуны өдөр[2]

██ Tдун. < 15 °C / 12 °C

Дулаан өдөр[3]

██ Tдун. ≥ 5 °C

Ургах өдөр[4]

██ Tмин. < 0 °C

Хяруутах өдөр[2]

██ Tмакс. < 0 °C

Мөстөх өдөр[2]

Дэлхий даяар хамгийн их бороотой өдөр бүхий газар нь Хавай дахь Кауаи арал дээрх Ваиалеале галт уулс юм. Энд жилдээ 335[5] буюу 350-иас дээш хоног нь бороотой байдаг гэсэн мэдээ бий.[6] Харин Кэмпбелл арал дээр жилдээ 325 хоног нь бороотой байдаг байна.[7]

Эх сурвалж Засварлах

  1. Тайлбар: Графикт үзүүлсэн температурын босго утга буюу 0-°С-ийн шугам нь оюу буюу хөх өнгийн дэвсгэр өнгө бүхий хэсэгт оршино. → Жилийн өдрийн график (хөдөлгөөнт дүрс)
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Klimatologische Kenntage im Wetterlexikon des Deutschen Wetterdienstes
  3. Монгол Улс: 12 °C (Уур амьсгалын тойм)
  4. бас Tдун. ≥ 10 °C: үндсэн ургалтын үеийн өдөр
  5. Spektrum: Die 10 extremsten Wetterlagen unserer Erde, abgerufen am 1. Februar 2018.
  6. Guinness World Records: Most rainy days, abgerufen am 1. Februar 2018.
  7. Wetterdienst.de: Weltrekorde weltweit, abgerufen am 1. Februar 2018.