Дүүрэг нь Улаанбаатар хотын засаг захиргааны нэгж юм. Улаанбаатар хот 9 дүүрэгтэй бөгөөд тэдгээр нь цааш хороодод хуваагдана. Дүүрэг бүр нь Улсын Их Хурлын сонгуульд тойрог болдог.

Монгол Улсын засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
зэрэг дэв, нэгжийн хүснэгт
Нэгдүгээр зэрэг
аймаг (21)
нийслэл (1)
Хоёрдугаар зэрэг
сум (330)
дүүрэг (9)
Гуравдугаар зэрэг
баг (1568)
хороо (152)
Ү · Х · З

Налайх болон Багануур дүүргүүд нь хэдийн хотын бүсээс гадуур байрлалтай ч стратегийн ач холбогдол бүхий эрдсийн нөөц болон уурхайтай учир засаг захиргааны хувьд Улаанбаатар хотын хэсэгт хамааруулдаг. Багахангай нь Төв аймаг дотор, Багануур нь Төв болон Хэнтий аймгийн хил дээр оршино.

Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн жагсаалт:

Улаанбаатар хотын дүүргүүд[1]
Дүүргийн нэр Хорооны тоо Хүн ам 2021 оны байдлаар Хүн ам
2022 оны байдлаар
Хүн амын
өсөлт
(%)
Газар нутаг
км²
Хүн амын нягтрал
хүн/км²

2020 оны байдлаар

Багануур 5 29,433 29,341 -0.3 620.2 46
Багахангай 2 4,459 4,416 -1 140.0 26
Баянгол 34 236,385 246,886 4.4 29.5 9254
Баянзүрх 43 383,892 408,797 6.5 1,244.1 293
Налайх 8 38,929 39,579 1.7 687.6 55
Сонгинохайрхан 43 341,540 342,112 0.2 1,200.6 273
Сүхбаатар 20 144,542 142,444 -1.5 208.4 685
Хан-Уул 25 209,524 238,511 13.8 484.7 373
Чингэлтэй 24 150,548 144,249 -4.2 89.3 1625
Нийт 204 1,539,252 1,596,335 3.7 4,704.4 312

Эшлэл засварлах

  1. Улаанбаатар хотын статистикийн газар, stat2701.pdf (Memento 19. Гуравдугаар сар 2007 цахим архивт) pop2006.01.01.pdf (Memento 22. Хоёрдугаар сар 2007 цахим архивт) ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГО /НИЙСЛЭЛИЙН НЭГДСЭН ДҮН/ https://www2.1212.mn/BookLibraryDownload.ashx?url=Ulaanbaatar_XAOCT_Negdsen_dun.pdf&ln=Mn Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан https://www2.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_067V2