Дүүрэг нь Улаанбаатар хотын засаг захиргааны нэгж юм. Улаанбаатар хот 9 дүүрэгтэй бөгөөд тэдгээр нь цааш хороодод хуваагдана. Дүүрэг бүр нь Улсын Их Хурлын сонгуульд тойрог болдог.

Монгол Улсын засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
зэрэг дэв, нэгжийн хүснэгт
Нэгдүгээр зэрэг
аймаг (21)
нийслэл (1)
Хоёрдугаар зэрэг
сум (330)
дүүрэг (9)
Гуравдугаар зэрэг
баг (1568)
хороо (152)
Ү · Х · З

Налайх болон Багануур дүүргүүд нь хэдийн хотын бүсээс гадуур байрлалтай ч стратегийн ач холбогдол бүхий эрдсийн нөөц болон уурхайтай учир засаг захиргааны хувьд Улаанбаатар хотын хэсэгт хамааруулдаг. Багахангай нь Төв аймаг дотор, Багануур нь Төв болон Хэнтий аймгийн хил дээр оршино.

Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн жагсаалт:

Улаанбаатар хотын дүүргүүд[1]
Дүүргийн нэр Хорооны тоо Хүн ам
01.01.2006
Хүн амын
өсөлт
(%)
Хүн ам
01.01.2007
Хүн амын
өсөлт
(%)
Хүн ам
01.01.2008
Газар нутаг
км²
Нягтшил
/км²
Багануур 5 25,261 1.9 25,731 0.9 25,969 620.2 41.9
Багахангай 2 3,776 1.4 3,827 1.0 3,864 140.0 27.6
Баянгол 23 160,479 0.2 160,818 2.7 165,159 29.5 5,598.6
Баянзүрх 28 196,132 7.9 211,614 4.7 221,565 1,244.1 178.1
Налайх 7 26,529 2.9 27,297 3.1 28,152 687.6 40.9
Сонгинохайрхан 32 204,587 3.2 211,056 4.4 220,295 1,200.6 183.5
Сүхбаатар 20 138,030 5.0 123,041 5.2 129,486 208.4 621.3
Хан-Уул 16 87,912 3.4 90,925 4.1 94,670 484.7 195.3
Чингэлтэй 19 130,501 1.8 132,883 2.4 136,014 89.3 1,523.1
Нийт 152 952,410 3.7 987,192 3.8 1,025,174 4,704.4 217.9

Эшлэл засварлах

  1. Улаанбаатар хотын статистикийн газар, stat2701.pdf (Memento 19. Гуравдугаар сар 2007 цахим архивт) pop2006.01.01.pdf (Memento 22. Хоёрдугаар сар 2007 цахим архивт)