Ашихай дархан хунтайж

(Ашихай дархан ноён-с чиглүүлэгдэв)

Ашихай дархан хунтайж нь Даян хааны хөвгүүн Гэрсэнз жалайр хунтайжийн ахмад хөвгүүн юм. Гэрсэнз нас нөгчсөний дараа түүний их хатан Хатунхай эцэнхин зоригт хатан нь долоон хөвгүүндээ ар Халхын 13 отгийг хуваан өгснөөс Ашихайд Жалайр, Үнэгэд отгийг өгсөн. Хожим түүний үр удам нь Халхын баруун гар болоод Засагт хан аймгийг байгуулжээ.

  • Эцэг:Гэрсэнз
  • Эх:Хатунхай хатан
  • Хатан:Улчачи мянганы охин Алтахан сэцэн хатан[1]

Хөвгүүд

засварлах
  1. Баяндарь хунтайж
  2. Түмэндарь дайчин хутухур
  3. Үдэнгүр илдэн
  1. Үндэсний их шар тууж оршивой. УБ., 2006. 100 дахь тал