Баяндарь хунтайж

Баяндарь хунтайж (1547-1586) нь Гэрсэнз жалайр хунтайжын ахмад хөвгүүн Ашихай дархан хунтайжын ахмад хөвгүүн юм. Тэрээр XVI зууны эхэн хагаст амьдарч байсан. Тэр хоёр хүүтэй байсан. Ахмад нь Чинуд Шар, отгон нь Лайхур хан юм.