Арболд

Арболд нь Даян хаан, Мандухай сэцэн хатаны хөвгүүн юм. 1490 онд Очирболд, Алчболдын хамт Мандухай хатанаас мэндэлсэн. Амгалан цагийн эхийг атган төрсөн учир ийн нэрийджээ. Арболдыг ар талыг хариуцаж яв гэж ийм нэр өгчээ.Харъяат аймаг нь Хар гэр, Шарай гол эд нар болой.


Ах дүүсEdit

 1. Төрболд
 2. Улсболд
 3. Арсболд
 4. Барсболд хаан
 5. Очирболд ихрийн өрөөсөн
 6. Алчболд ихрийн өрөөсөн
 7. Арболд
 8. Төрөлт гүнж
 9. Гэреэчин
 10. Гэреэтүн
 11. Гэрболд
 12. Гэрсэнз жалайр хунтайж