Эдит Пиаф (фр. Édith Piaf) нь дэлхийд нэрд гарсан, Францын дуучин юм.