Хүчилустөрөгчийн атом ба хүчлийн үлдэгдэлээс тогтдог, устөрөгчийн атом нь металлын атомаар солигдох чадвартай нийлмэл бодис. Хүчлүүдийн усан уусмал нь хүчиллэг амттай, цочроох үйлчилгээтэй, индикаторуудын өнгийг өөрчилдөг, химийн ижил төстэй шинж чанаруудтай.

Давсны хүчлийн уусмалд индикаторын цаасны өнгөний өөрчлөлт

Ангилал засварлах

Хүчлүүдийн химийн шинж чанар засварлах

 
 
 
  • Уусдаггүй сууриудтай харилцан үйлчлэлцэж давс ба усыг үүсгэх урвал:
 
  • Давсуудтай харилцан үйлчлэлцэх (тунадас эсвэл хий ялгарч байдал):
 
  • Хүчтэй хүчлүүд өөрөөсөө сулыг тэдгээрийн давсаас шахан гаргадаг:
 
 

(энэ тохиолдолд тогтворгүй нүүрсний хүчил   үүсэж, тэр нь шууд ус ба нүүрсхүчлийн хийг үүсгэн задрана)

  • Металлуудын идэвхийн жагсаалтанд, устөрөгчөөс өмнө орох металлууд нь хүчлээс устөрөгчийг шахан гаргадаг. Жич: дурын агууламжтай азотын хүчил   ба концентрацижиулсан хүхрийн хүчил   энд хамаарахгүй:
 
 
 

Жишээ нь:

 

Эх сурвалж засварлах

  • Хүхрийн хүчлийн технологи, В.П.Салтанова. Орос хэлнээс хөрвүүлсэн, Даянбүүвэй Б.Б. 2001 он.