Хархалпак (хархалпакаар олон тоонд Qaraqalpaqlar, қарақалпақлар, оросоор олон тоонд Каракалпаки) — Узбек улс, түүн дотроо Хархалпак орноо төвлөсөн түрэг хэл-угсааны ард түмэн, 52 түмэн хүнтэй ястан.

Хархалпак ястан
Олон нэророс, англи, хархалпак бичгээс → Каракалпак
монгол-түрэг үсгийн зохицлоос → Хархалпак
Өнөөгийн байдал
Нутаг оронДэлхий даяар — 520 мянга. Үүнээс:
Узбекистан Узбекистан (БНУзбУ) — 504,301 (2000)

Казахстан Казахстан (БНКазУ) — 5,000 (багцаа)

Туркменистан Туркменистан (БНТуркмУ) — 5,000 (багцаа)
Хэл аялгуутөрөлх хархалпак хэл, Узбект узбек хэл
Бичиг үсэглатин үсгийн хархалпак бичиг (1994 оноос)
ШүтлэгСунни дэгт Лалын шашин
Төрөл холбоо
Ойр төрөлхасаг үндэстэн, ногай ястан
Хэл угсаатүрэг угсаатан

ЗурагЗасварлах