Төв Банат тойрог

Төв Банат аймаг (сер. Средњобанатски управни округ) — Серби улсын Воеводина аймгийн 188 мянган хүнтэй захиргааны тойрог.