Тэрэг (шатар)

Шатрын дүрсүүд
Chess king icon.png Ноён
Chess queen icon.png Бэрс
Chess rook icon.png Тэрэг
Chess bishop icon.png Тэмээ
Chess knight icon.png Морь
Chess pawn icon.png Хүү

Тэрэг (англ. Rook, ♖♜) нь шатрын дүрсүүдийн нэг юм.

Chess piece - White rook.JPG
Chess piece - Black rook.JPG

Анхны байрлалЗасварлах

 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Тэрэгний анхны байрлал

Тоглоомын эхэнд цагаан тэргүүд a1, h1, хар тэргүүд a8, h8 нүдэнд байрлана.

  • Тэргийг R гэж тэмдэглэнэ.


НүүдэлЗасварлах

Тэрэгний нүүдэл
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Үндсэн зарчим
Босоо, хөндлөн чиглэлд дурын нүдэнд бууж чадна.


Зураг 1 : Тэрэгний хөлд айлын дүрс байвал уг дүрсийг идэж чадна.
Идсэний дараа тухайн дүрс байсан нүдэнд бууна.
Зураг 2 : Өөрийн талын дүрс байгаа нүдэнд бууж чадахгүй.
Зураг 3 : Бусад дүрсийг давж нүүж чадахгүй.
Тэрэгний нүүдэл 1
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Айлын дүрсийг идэж чадна.
Тэрэгний нүүдэл 2
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Өөрийн талын дүрс байгаа нүдэнд бууж чадахгүй.
Тэрэгний нүүдэл 3
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Бусад дүрсийг давж нүүж чадахгүй.


ҮнэлгээЗасварлах

  Ноён Бэрс Тэрэг Тэмээ Морь Хүү
Дүрсүүдийн үнэлгээ 9 5 3 3 1
  • Энэ үнэлгээ нь абсолют биш бөгөөд тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалж өөрчлөгддөг.

ОнцлогуудЗасварлах

  • Тэрэг нь өргийн эхэнд нэг их чухалд тооцогддоггүй, харин өрөг өрнөхийн хэрээр хэрэгтэй болж, өргийн төгсгөлд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Ерөнхийдөө ноёноос гадна хүүнүүд, мөн тэрэг үлдэж хоцрох нь элбэг байдаг.
  • Айлын хүүг бэрс гаргахаас сэргийлэх эцсийн арга нь ихэнхдээ тэргээрээ идэх явдал байдаг.
  • Хос тэргээр эсрэг талын ноёнг мадлаж чадна.