Шатрын дүрсүүд
Chess king icon.png Ноён
Chess queen icon.png Бэрс
Chess rook icon.png Тэрэг
Chess bishop icon.png Тэмээ
Chess knight icon.png Морь
Chess pawn icon.png Хүү

Тэрэг (англ. Rook, ♖♜) нь шатрын дүрсүүдийн нэг юм.

Chess piece - White rook.JPG
Chess piece - Black rook.JPG

Анхны байрлалЗасварлах

 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Тэрэгний анхны байрлал

Тоглоомын эхэнд цагаан тэргүүд a1, h1, хар тэргүүд a8, h8 нүдэнд байрлана.

  • Тэргийг R гэж тэмдэглэнэ.


НүүдэлЗасварлах

Тэрэгний нүүдэл
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Үндсэн зарчим
Босоо, хөндлөн чиглэлд дурын нүдэнд бууж чадна.


Зураг 1 : Тэрэгний хөлд айлын дүрс байвал уг дүрсийг идэж чадна.
Идсэний дараа тухайн дүрс байсан нүдэнд бууна.
Зураг 2 : Өөрийн талын дүрс байгаа нүдэнд бууж чадахгүй.
Зураг 3 : Бусад дүрсийг давж нүүж чадахгүй.
Тэрэгний нүүдэл 1
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Айлын дүрсийг идэж чадна.
Тэрэгний нүүдэл 2
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Өөрийн талын дүрс байгаа нүдэнд бууж чадахгүй.
Тэрэгний нүүдэл 3
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Бусад дүрсийг давж нүүж чадахгүй.


ҮнэлгээЗасварлах

  Ноён Бэрс Тэрэг Тэмээ Морь Хүү
Дүрсүүдийн үнэлгээ 9 5 3 3 1
  • Энэ үнэлгээ нь абсолют биш бөгөөд тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалж өөрчлөгддөг.

ОнцлогуудЗасварлах

  • Тэрэг нь өргийн эхэнд нэг их чухалд тооцогддоггүй, харин өрөг өрнөхийн хэрээр хэрэгтэй болж, өргийн төгсгөлд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Ерөнхийдөө ноёноос гадна хүүнүүд, мөн тэрэг үлдэж хоцрох нь элбэг байдаг.
  • Айлын хүүг бэрс гаргахаас сэргийлэх эцсийн арга нь ихэнхдээ тэргээрээ идэх явдал байдаг.
  • Хос тэргээр эсрэг талын ноёнг мадлаж чадна.