Тэмээ (шатар)

Шатрын дүрсүүд
Chess king icon.png Ноён
Chess queen icon.png Бэрс
Chess rook icon.png Тэрэг
Chess bishop icon.png Тэмээ
Chess knight icon.png Морь
Chess pawn icon.png Хүү

Тэмээ (англ. Bishop - лам, орос. Слон - заан, ♗♝) нь шатрын дүрсүүдийн нэг юм.

Chess piece - White bishop.JPG
Chess piece - Black bishop.JPG

Эхний байрлалЗасварлах

 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Тэмээний эхний байрлал

Тоглоомын эхэнд цагаан тэмээнүүд c1, f1, хар тэмээнүүд c8, f8 нүдэнд байрлана.

  • Тэмээг B гэж тэмдэглэнэ.
  • Тэмээнүүд нь эсвэл зөвхөн хар, эсвэл зөвхөн цагаан нүдэнд л бууж чаддаг бөгөөд хар хөлийн тэмээ, цагаан хөлийн тэмээ гэж тус тус нэрлэнэ.


НүүдэлЗасварлах

Үндсэн зарчим
Тэмээ нь ташуулдан хэдэн ч нүд нүүж болно. Тэмээ нүүж болох нүднүүдийг Тэмээний хөл гэнэ.
Тэмээний нүүдэл 1
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Цагаан хөлийн тэмээ
Тэмээний нүүдэл 2
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Хар хөлийн тэмээ


Зураг 1 : Тэмээний хөлд айлын дүрс байвал түүнийг идэж чадна. Идэхдээ тэр дүрс байсан нүдэнд бууна.
Зураг 2 : Өөрийн талын дүрс байгаа нүдэнд бууж чадахгүй.
Зураг 3 : Бусад дүрсийг давж нүүж чадахгүй.
Зураг 1
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Айлын дүрсийг идээд, тэр нүдэнд бууна.
Зураг 2
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Өөрийн дүрс байгаа нүдэнд бууж чадахгүй.
Зураг 3
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Бусад дүрсийг давж нүүж чадахгүй.


ҮнэлгээЗасварлах

  Ноён Бэрс Тэрэг Тэмээ Морь Хүү
Шатрын дүрсүүд 9 5 3 3 1
  • Энэхүү үнэлгээ нь абсолют үнэлгээ биш бөгөөд тухайн үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаална.
  • Хоёр тэмээ хоёулаа байгаа үеийн үнэлгээ нь 3+3=6-аас их.

ОнцлогЗасварлах

  • Сайн тэмээ, муу тэмээ хэмээх ойлголт бий.
    • Сайн тэмээ: Өөрийн талын дүрсүүдээр хөдөлгөөнөө хязгаарлуулалгүй, чөлөөтэй нүүх боломжтой тэмээ
    • Муу тэмээ: Өөрийн талын дүрсүүдээр хөдөлгөөнөө хязгаарлуулсан тэмээ
Сайн тэмээний жишээ
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
d5 дахь цагаан тэмээ нь маш сайн байрлалд байна. Re7 гэж нүүвэл цагаан тал бараг ялна.
Муу тэмээний жишээ
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Цагаан тал олуулаа үлдсэн байгаа ч тэмээ нь давуу тал олгож чадахгүй байна.