Тата́р, дуудлага нь татаар — Түрэг хэл-угсааны ард түмэн, 7 сая хүнтэй үндэстэн.

Татар үндэстэн
Татар(лар)

Түрэг-Татаруудын тархалт
Олон нэророс, татар, англи бичгээс → Татар
орос дуудлага, кирилл монголоор → Татаар
халимагуудын хэлдгээр — маңһд (мангад)
Өнөөгийн байдал
Нутаг оронДэлхий даяар — 6.8 сая. Үүнээс:
Орос Орос (ОХУ) — 5,310,649 (2010)[1]

Узбекистан Узбекистан (БНУзбУ) — 324,080 (2002)
Казахстан Казахстан (БНКазУ) — 204, 229 (2009)
 Украин — 73,304 (2001)
Туркменистан Туркменистан (БНТуркмУ) — 62,000

Киргиз Киргиз (БНКирУ) — 31,491 (2009)
Хэл аялгатөрөлх татар хэл, Орос улсын орос хэл
Бичиг үсэгкирилл, араб, латин гурван үсгийн татар бичиг
ШүтлэгИсламын шашин — суннит дэг (дийлэнх)
христосын шашин — үнэн алдартан (цөөнх)
Төрөл холбоо
Ойр төрөлБашгир ястан, Крымын татарууд
Хэл угсааТүрэг угсаатан (түрэг төрлийн хэлтэн)
ДотрооКазанийн, Сибирийн, Астраханий татар г.м

Эх сурвалж засварлах

Холбоос засварлах

 

Энэ Алтай язгуурын хэлтэнд хамаарах өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.